maandag 24 maart 2014

MenS prikkelt in de INteGRI tijd-zone

Tja .. het is al weer even terug om hier wat in te tikken

recente lokale verkiezingen geven actualiteiten inzake stemgedrag en aan verwante thema's


HIER een focus op de partij MenS (van LEO) en maatgevers in MenS


Vanuit de -hoek gaan we in op de pagina hier

met als stelling


Wat is integriteit,

welk denksysteem is nodig

en / &

hoe ziet er integere politiek in de praktijk eruit?We delen in van achter naar voren ... III II I   (countdown)  0

III
de toevoeging "in de praktijk"  is in de beoogde ijver hier te vroeg meegenomen.
eerst komt "hoe ziet integere politiek er uit"
daarna kunnen we ons orienteren op de praktijk .. 
ergo dit vordert saamspraak waar de oude koeien op stal blijven ...
immers geheel vanuit de wil om opnieuw aan te vangen met de menselijke node

nu het pleidooi .. na een nachtje slapen zie 0


II
hier is schrijver bevooroordeeld en hij beschouwt de eigen oprisping in winter 1999
deze werd geprikkeld door omstandigheden in die scharnier tijd .. zoals de NRC prijsvraag "is alles al gezegd" en wellicht Fukuyama's "einde van de geschiedenis"

Het denksysteem leverde de gedachte dat mensen tot plm. hun 50e hun uiterste best doen om dat systeem al lerend inhoud te geven dat in oudernis vruchten levert via de volgende generaties in het soortgelijke proces.
Een schoone gedachte ..
Een volgende gedachte leverde het idee dat je al vroeg echt meedoet met deze orientaties op wat je saam tot stand brengt in heelheid van de schepping. Hierbij hoef je helemaal niet dezelfde stemkracht te hebben als de meer ervaren deelnemer (met wie je in gesprek kan gaan voor jouw articulatie op ' hetzelfde wolkje')

Ras werd het tempel idee geboren als 5 fases van 20 punten tot 100 in het tempo van 7 jaren per fase .. 20 40 60 80 100 van initieel 15 t/m 49 (35 jaren als leeRRing)
Dit betreft dan de Landelijke Orientatie die 15 jarigen zich machtig worden zich ervoor te interesseren. En hat kan klassikaal dialogen inspireren en verhitten .. Wat boeiend is om de variante deelnemers vredig te dioen spreken uit hun 'wezen' .

Ergo hiermee is een systeem geboren dat tot voor nu niet voor mogelijk werd gehouden, immers de insrumenten zijn wijd en zijd verbreidt en .. zorg voor minder-vaardigen is welkom te genieten in bijv. de bibliotheek als saamplek.


I
integriteit is hetzelfde als INtelligentie hetgeen zich individueel en ook groepsgewijs opbouwd door openstelling voor het fenomeen 'LEVEN op AARDE' , een concept dat ik even leen van de mij dierbare LIES ENDEVELD.

een clip die dit doet oproepen werd gemaakt door Leonardo Bastiani die verschillende boeken samenstelde - vooral eerst vanuit zijn eigen ' opgedrongen' situatie. Dit is te begrijpen als de Serendipiteit oppakken zoals 'de Duvel iop zn Staart trappen' of ' van de Node een Deugd maken'.

een LEVENSreisje werd gemaakt door MYKEYen een meer KLASsikale benadering


nu het pleidooi .. na een nachtje slapen

zie 0
zie O

donderdag 15 november 2012

yellow crystal sun - kin 220

da's ongeveer 10 maal 22 ( witte solaire wind )

geeft af met deze clip van een noosferisch genoot elders op de planeet ...


Transference of Consciousness 2.13.5

de betere link is deze

zaterdag 10 november 2012

22 x 11 blijkt 242 ...

dit ivm een spirituele ontwapening ..
gehost door de boer van Rijn te Bunnik,
schatbewaarder van het erflaat van TZUJAN - jan gieszen ...

GAOS TAOS en Mental Fitness Company
alsmede Logisz


deze cartoon
is uit de volgende clip
die 4 uur duurt 
en 15 delen bevat ..

tot ont-moetendenz
uncle S'ace

co writer in JeuKS

de ontwerper van de hooizolder
liet dit na
voor later aanhakende mensen 

tevens
luisterde mykey diep innerlijk naar haarwortels

dichtbundel

net na de eerdte druk van prof. Bastiani zijn

nomade tot monade

met enig zoken naar Tejo Moerings 2/9

Thermopylae Constructor

gesloten deal pakket op 10/2/2011 te III-bergen, Uterecht

woensdag 11 juli 2012

SOPN red'actie II


de eu/transitie site verslaat de toernee van enkele nieuwe partijen in transitie sfeer ...

gaan ze samen de dat na 119 in ? ergo na verkiezing 12 september 2012


ik beluister t lijsttrekkersdebat dat de webmeester hier heeft gepubliceerd als ingang.

Mij lijkt dat Johan breed georienteerd aan de wereld werkt ter ommekeer
http://www.pateo.nl/platform.htm - radio

Lea is bij mijn weten meer astrologisch en daarnaast lokaal is geïnformeerd.

mij lijkt t n perfect scenario wanneer de alternaTiefjes als liefjes een lijstverbinding aangaan. ik opper nieuw nederland erbij met Jolanda Verburg, die ik ken van DeNieSa .. de nieuwe samenleving.

de breedheid van "kruiden" doet de vrije mens de maaltijd spijzen tot afgewogen menu.

ikzelf promoot daarnaast JeuKS dat een stapsgewijze fasering tot volwassen dialogen met lichaamseigen complexiteits overstijging h/er/kent. dit laatste heet in vakterminologie multiplexen aangebracht door babbelonisch spraakverwarring, een "uit de hand gelopen hobby van de geleerden" (quasi intelligentia).

ref. leren
http://jeugdigkiezen.blogspot.nl/2011/09/waarom-democratie-binnen-de-educatie.htm

een orakel op 12 september
kin107 in dreamspell / droomkaste
blauwe electrisch hand - een galactisch activatie portaal

kin060 in mayan tzolkin
gele galactisch zon - juistheid meld dat orakel

kin167 is de samengestelde kaste op de noosferische TreeKweak
blauwe spectrale hand
de regenboog toon van 13 ...
het collectieve voorportaal van 13 12 11 ... 10 (planetair)

overall beeld?
21 december geeft ook blauwe hand , nl.kristallen, 12 helderheid op bestemming

we zitten op een schedule .. een dienstregeling van een best'uur

l

maandag 9 juli 2012

SOPN red'actie

de eu/transitie site verslaat de toernee van enkele nieuwe partijen in transitie sfeer ...

gaan ze samen de dat na 119 in ?

de oude cultuur meldt met slogan:
“t maakt niet uit hoe ze over je lullen als ze maar over je lullen”

in noordholland zegt men op de geestgronden:
“ze kunnen beter over mn fiets lullen dan andersom”

wat zou de natuurzuivere media propaganda adviseren?
dan moeten we te raden bij de mosselman “antoine teuben” , de man van 76 zetels en medialeverancier en profiel van nieburu ..
gaat t wel goed met anton, vraag ik mij af … hoe zorgen zijn spindochters voor hem ?
immers gaat t goe met antoine dan komt t voor de Bakker met SOPN …
samen open pathie natuur”zuiver”

t laatste behoeft een aanpassing als je wilt regeren … of optijd reageren op de roerende tijden die zelf zroeren voor enige politikus het gaat znappen …
ikzelf ben meer van de voortuur … en vraag mij af of 14/7 inderdaad de voorspelde 21/12 van prof. johan zonnebloek gaat owrden …
u begrijpt dat ik dat als voortuurder tijdig even moest opkloppen via dit instrument(aaltje)
toY S’ace
verder niet te druk maken om dit oude cultuur artefact: “wordt alleen een mail van een peer beantwoord” ; immers in de noosfeer wordt elke maul beantwoord tijdens het lezen met aandacht … (natuurzuiver denken vergt het drinken van gekristalliseerd water, niet allen industriele s’not)

KWEAK
begeleid t geheel op curieuze wijze , nl via de noosfeer ...

zaterdag 19 mei 2012

Onderlinge verbondenheid

Mensen met wie ik werk aan een ander fundament voor het democratisch afstemmen weten dat ik in december 2000 meedeed aan het symposium "treaty of Noordwijk aan Zee" . Twee dagen optrekken in de sfeer van "naar een economie waar iedereen telt" [telt: meetelt voor een ander?] en "small is beautiful" [filisofische inzichten van E.F. Schumacher die zich bewijzen op IJsland]

Daar werd op de tweede dag in een open space conference gelanceerd het begrip "generation binding".
Ergo het begrip Verbinding met het andere begrip Generaties als eeb vesef van tijd en een aardebol als ene planeet. Wat later koppelde ik het begrip Matrix aan die twee woorden. Na inzichten verkregen door de film "The Matrix" bekroop mij toch het gevoel dat de meest juiste snaar niet geraakt werd, vandaar "Generation Binding S'ilence" , met de stilte van het systeem dat werkt en dient waarvoor het is ontworpen zoals de Senseo die met gemak koffie kopjes vult met het gewenste spul / drinkbare goed.

Nu vermeng ik mij et weer wat andere geesten in andere kopjes , zoals met Leo Sonneveld die ik ken van een organisatieadviesburo dat mijn bedrijf als vaste klant heeft ontwikkeld.

Onderlinge verbondenheid: vormgeven aan Society 3.0. Dit doen we tijdens de Monday Meetup in Seats2Meet Utrecht. Daarna is er een borrel.

In deze bijeenkomst staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen we bereiken dat het bewustzijn van onderlinge verbondenheid verder wordt vergroot ...

en wat zou jij willen doen?

We stellen deze vraag omdat onvoldoende bewustzijn van onderlinge verbondenheid in toenemende mate wordt gezien als dé oorzaak van de crises waar we mee worden geconfronteerd, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.
En wat is society 3.0 eigenlijk ook al weer?

Het werkt aan vernetwerking van menselijke talenten .. Lijkt mij valide en kansrijk er iets te doen met anderen, en vooral luisteren naast het gebruik maken van de stilte die valt als ikzelve kennelijk gevraagd wordt iets te berde te brengen.

Ik geef kort af op De T'rits:
  • Kweak
  • Wohlsam
  • JeuKS
even kort dan resp.:
  • ander ritme in het leven van alledag: denk aan andere week van 9 dagen en maan van 28; jaar van 13 manen
  • uit! Maslow als behoefte pyramide met als inspirator dr Toon Mans die ook als bijbaan burgemeester is van Castricum naast zijn academische functioneren: "ik heb daar geen behoefte aan" roept Toon en hij is meer mans dan menigeen waar ik toevoeg dat ik mij in 1998 meldde bij een rio-lerings bedrijf te Amsterdam dat uitstekend functioneert in het afvboeren van gedane behoeftes (wat let Toon zich daar te melden?). ERGO? we definieren Wohlsam , een ommekeer van die zogenaamde Maslow, want Abraham had et zelf wat anders bedoeld als dat het uitpakte (wie herkent dit fenomeen? Misschien een organisatieadviseur? Een bedenker van enige Missie?)
  •  JeuKS is hoe het allemaal begon in mijn eigen biotoopje rond winter 1991 schatte ik al bedacht ik later in herfst 1981 op vakantie in Mexico gerelateerd aan wat levenservaringen. JeuKS staat dan voor het alternatieve kiezen als afstemmethode voor alle mensen vanaf 8 jaar lokaal
of er weerklank is bij de bijeenkomende mensen leert de tijd en het achteraf onstane resonantieveld als informatieve samenvatting van wat er op het eerste gezicht zich ontwikkelde.

dit als een bekrachtiging of notie van nu op wat zich kan gaan aflopen in de energiecurve ...

;-)

ik stel mij voor dat woorden als tegenkomen en ontmoeten veranderen naar begroeten ...
"wij begroeten elkaar in Utrecht" ...

nb
overigens ECOnoME zie ik meer transiteren naar ECOME
in numerieke waarde is dat laatste 38 (2 x 19)

dinsdag 3 april 2012

test pagina

WEGENS AUTEURS RECHTEN ...
ALL CREDITS NAAR nrc & CREW


BASIC MAAK IK BEKEND DAT DIT ARTIKEL BESTAAT ...
HET IS NIET DE BEDOELING DAT HET LEESBAAR IS ...
IS HET TOCH LEESBAAR ... MELDT U DIT OP DE BLOG?

THX s'ACE