maandag 16 mei 2011

het 12 e bericht ...

het is al weer een paar weekjes terug dat ik hierop een artikel inklopte ...

deze keer is het een artikel van mijn vriend Fred Meagher van UCS - united spirits of community

http://www.origin.org/ucs/message.cfm?messageid=46435

titel? Salt of Earth and Space ')

Vragen die door toegewezen lezingen worden geproduceerd in:
Nonviolence/Vredelievendheid in Theorie en Praktijk door Robert Holmes en Barry Gan; en Gandhi en verder, Nonviolence voor een Nieuwe Politieke Leeftijd door David Cortright.

1. Cortright CH. 7 het Leren `Lessen `: Zijn de verschanste houdingen in media op Amerikaans militarisme het centrale probleem in het bevorderen van vreedzame oplossingen? Is het belasteren van al vredesactivisme de centrale pijler van het handhaven van dit perspectief?
CH. geslacht 8 `is `van belang: Kan de seksuele aandrijving van de totaliteit van een persoon worden gescheiden? Kan de geslachtsaandrijving in andere kanalen worden gesublimeerd?

{ik moest denken aan de avon'turen van een puber op overlevingstocht als i/u~nitiatie}

2. Nonviolence en Vrouwen `van Holmes en van Gan `: Is de afschaffing kritiek van vrouwelijke rechten op het handhaven van militante mannelijke overheersing? Is de vrouwelijke slavernij de wortel van alle vormen van de slavernij?

3. Cortright CH. 9 Principes `van Action': doet geloof in externe macht vernietigen begrip van persoonlijke macht? Zijn de toestemming en de gehoorzaamheid een misdaad in een onrechtvaardig systeem van geloof en actie? Holmes en Nonviolence van Gan `als Politieke Tool': zijn gehoorzaamheid de wortel van politieke inactiviteit? Worden onze Constitutionele bescherming onder gebruikt? `De voorbeelden van Nonviolence': kunnen Abdul Ghafar Khan; `Moslim wordt Gandhi'; doen herleven door lokale Arabische nationale media als nieuwe volksheld, die tot vrede leidt? Zou een `met truth experimenteren die afleidt 1% van de V.S. de militaire begroting aan geweldlooze politieke revoluties lonend is?

4. Holmes en Gan `de Techniek van Geweldlooze Action': zijn legerdienst een vorm van voorlegging en lafheid op zichzelf? Kunnen de mensen om meningen en niet wonden te openen worden onderwezen? `De Filippijnen, de geweldlooze revolutie die de wereld `verandert: Is de krachtcentrale `van God die in zuivere seculaire politiek als overkant `van coin'? wordt ontkend Is de zuivere kapitalistische materialisme een ontkenning van de onbewuste motivatie van de menselijke psyches? `De wildernis Nonviolence': is militant georganiseerd geweld een vorm van massakrankzinnigheid? Is `spirituality een substituut voor materialisme of vice versa?

5. Holmes en de Bevrijding van Gan `zonder Oorlog, is er een Geweldlooze Manier om Dictators Democratie te bereiken omver te werpen en? ': Rust die met een geneigdheid voor geweld de sleutel aan militante overheden uit; of al overheid? Is bescherming geërft voorrecht de echte kwestie achter het organiseren van propaganda zoals godsdienst en onderwijs in het produceren van beschermers van de status-quo `?“

Gedachten die door deze vragen en een boekoverzicht voor `Caleb Crossing door Geraldine Brooks over de eerste Inheemse Amerikaanse gediplomeerde van Harvard in 1665 worden geproduceerd; het bevatten van dit citaat:

„Ik ben geinteresseerd in hoe wij als species dit idee van verscheidenheid behandelen.
Wij neigen verschillen te  verdoemen,
wanneer om het even is welke objectieve lezing van geschiedenis aantoont
dat wij soortig onze grootste passen als kunst en wetenschap
en het leven tot norm verheffen -
wanneer wij de multiculturele maatschappijen vormen
die door onze verschillen.“
worden verrijkt

(kan beter, maar ik heb t ook druk'kend benauwd)

Dat leven de mensen in mythe en niet de wereld van STAM; Wetenschap, de Techniek van de Technologie en Math; bevorderd momenteel als sleutel tot overleving, wordt onbegrijpelijk aan die zo geïndoctrineerd in objectieve werkelijkheid. De specialisten in pre rationele menselijke organisatie zijn bijna uitgestorven aangezien de dieptepsychologie in de era van drug gebaseerde behandelingen van onrealistische ervaring is verdampt. Zij die voor de volledige spanwijdte van menswetenschappen bestaan `Seers/Zienders bekwaam waren om de golven tussen het collectieve onderbewustzijn van diverse stammengroeperingen te overbruggen zijn nu officieel zieke gedachte misdadigers. Het doen herleven van onrealistische opleiding als centrale pijler van echt onderwijs zou de afhankelijkheid bij overheersing en de controle als essentie van menselijke organisatie beëindigen; en "Re" beginnen met regeren van creativiteit en intelligentie als gids van historische evolutie.

Het cultuur kunnen overtreffen is de natuurlijke staat van schizofrene medicijnmannen; niet een het afmattende psychose. Dat is militante regeringsorganisatie, de krankzinnigheid van oorlog. Geen krankzinnig persoon of geloof of staat weten het krankzinnig is. De eerste stap erkent dit.

Voor de seculaire staat betekent dit erkennend de overkant `van het muntstuk, de Krachtcentrale van God `; welk Carl Jung Collective Onbewust riep; het natuurlijke grondgebied van Medicijnmannen. Dit betekent begrijpend de pre geletterde pre rationele aspecten van mensen; wat voorbij STAM is. Zonder een heropleving van de Psychologie van de Diepte voorbij de drug gebaseerde vernietiging van menselijk potentieel momenteel als 'geestelijke health zal de militante groei van asociale leiding op zijn plaats het menselijke ras in oorlogsrobots dienen despotisch over Lords als `religion'.

Toestaand schizofrenentijd veranderen en de opleiding de natuurlijke leiders te worden zij sinds tijd onheuglijk zijn geweest zal de afhankelijkheid van de militante slavernij als primaire vorm van grote schaal menselijke organisatie beëindigen. Slechts zij die kunnen zien kunnen leiden. Blinden leidend blinden is eindeloze botsingen in duisternis; de zogenaamde natuurlijke staat van oorlog tussen naties. Wanneer de mening opent zal de vuist unclench. Schizofrene rechten; de sleutel tot vrede ter wereld. Laat de Medicijnmannen terugkeren.

')
vergeeft u mij dat ik bij Space denk aan S*ace ...
(niet per sé eigendunk, weet u , maar wel EI'Gen)


") ik moet de tekst nog even redigeren , dat begrijpt u want de machine kan nog niet zonder mensch in Taal'ent)

") uiteindelijk kan die ene mensch ook niet zonder die andere ... in enig teamverbond

waarom  12 ? dat heeft te maken met de kristallen mens ... KIN012 in de droomkaste ...