zaterdag 13 augustus 2011

9 & ENNea & geNEGENheid

zijn de religies opgehangen aan het getal 7 dan is dit mede te danken aan het inzicht inzake oppervlaktes ofwel zijdes van een oppervlakkige benadering, zeg maar ...

bedenk dat je dan slechts kijkt vanuit die 6 percepties , allen heel waar en beperkt ook ...

zie maar eens een kubus met 8 hoeken en 6 vlakken en stem je af op waar het gebeurt in beweging met 2 andere vlakken ...

aha ...

het wordt gezien door 3 tutors in de klas en ... ja daar gaan nog meer open open enzovoorts ..

dus ja JanKees, waar gebeurt het?

het gebeurt op de overgangen van 3 vlakken nl. de 8 hoeken ...

precies , Jan Kees de Jager : precies daar wordt er gejaagd en tegelijkertijd op de 7 andere hoekpunten ...

dus hoeveel perceptiegeieden zijn er dan?

8!

en doordenkende ...

eh, eentje meer!

juist  Jan Kees, er zijn er 9  binnen de eenheid van 10 (weer eentje meer? nee gelijk aan 0 - NUL!)dit als een verhaaltje omtrent het KEERpunt als OMslag voor de "Open Morality" en tritsologie als eigentijdse kernwetenschep


tot uwe genegenheid bij gelegenheidneming

~~~ in de bandbreedte
  bracht ik dit thema in bij de Meer - en Hoogbegaafden ...

cees j de groot  Diepe Gaafheid kan naar mijn inzicht ook ... Nood het bij een ander zoo het mij nood dit eens te bezien?

Rondzwervingen kunnen je doen tollen op een Moment Suprême ... en dat is het dan ook omdat plots allerlei relaties op springen lijken te staan ...
Heb jij dat , heb ik dat ... overkomt ons dit allemaal wel eens ...?
Wat is er dan in wezen aan het gebeuren of zich(T) aan het openen?

toverwoord "TijGerTje"
met een knipoog naar Winnie the Poohs "Teigetje"

3/9 Apprenti - LeerJong

pooH pooH nou nouS ...
wat toch een merkwaardige tijd waar je lichaam soms leeg loopt van alle puf omdat ie elders even hard nodig is ...

was op 12/8 even naar de dokter gegaan om wat kwestiesch te verhandelen ...
de hoofdarts die ik ken van voetballen en lullepotten was er niet ...
werd ik verrast door een vrouwelijke arts die mij verzocht de broek uit te doen voor het nadere werk ...

ik voelde mij zeer op mijn gemak en het werk werd verricht zoals je dit ergens wel hoopt ...
want daarvoor ben je daar dan ...
ik heb haar bedankt voor het goede werk en zij gaf mij  een opening tot andere wonderlijke zaken zoals het losbreken van een zeer voor de hand liggende oplossing ...

het staat beknopt  in de titel en behoeft geen krans voor wie hier  bekend is  geraakt met de Nous'sfeer met 2 s'en zoals in miss en missformatie. Immers misformatie is heel wat anders als missformatie ...

Is de huidige regering in NL bijv. niet het ultieme voorbeeld van een Missformatie van Maxima Veerhagen & Onbehagen?

Ach ja, niet rouwelijks omkijken naar wat is geweest en bekend als Closed Moralty of - snaaks - Closet Memory - onder het volk bekend als de onderbroekenlol; in donkere kamers als "balletje balletje" en dat is bepaald  geen Ballet ;-)

Zo brei ik zigzaggende wat woorden aan elkaar om diep down een stroom te speuren met ... "wie het meeleeft in stroming" ...

"Everybody Happy" riep Pans Schomper Mans en in Kennemerland is men door het lint henen.
Nu nog wat begeleiden waar men ook zo ver is  ...

toyo S'ace

het eerste boek

interesse in teletransitieleer ... ?
what about content within context & consent & convolution? [ why K'not? ]

woensdag 10 augustus 2011

3/9 - teletransitie

na een diepe orientatie op de serie 9/9 "in de tijdgeest van de 21e eeuw"
kwam vannacht de titel en setting binnen voor het derde boek ...

dit had te maken met mijn openbare gesprek met de plaatselijke wethouder en het hoofd van de gemeentelijke communicatie te castricum ...

op de vraag wat mijn werk is, kon ik antwoorden met "teletransiteur".
dit overigens inclusief met de andere functies die ik mag pionieren wegens de omstandigheden die de wethouder beter zelf kan verwoorden met de hem aangeboden collega's.

ik vroeg nog of ik de transitie diende te duiden, echter dat was niet de vraag en wordt bekend verondersteld.
maar is het bekend bij de mensen in het volk, vroeg ik mij af ...
en hoe past het in de serie ...

het ant(i)woord kwam ras en onverbiddelijk : het wordt de inhoud van het derde boek waar ik de publicatiedatum als S'interklahaas verrassing laat aan het bedrijf LULU of een branchegenoot ..

Hier alvast een voorproefje ...

Transitie is de beweging die "de betrokkenen" ondergaan tijdens een cultuurveranderingsproces.

En dit proces werd aangevangen in mijn publieke werkverband in 1999 met een rapport van MA dat notie maakte van "de factor mens". En van mijn kant de notie dat dit ook mensen in de besturen en raden e.d. zijn zoals ikzelf werd gevraagd door de vereniging MHA waar de toenmalige AD ook lid van was.

En MHA is weer lid en werkende voor de CMHF , een heuse vakbond waar vaklui en specialisten zich verengd weten in (rugge)spraak die zoden aan de dijk zet - om het plastisch uit te drukken in het wrkgebied van het operationele en cyclus waterbedrijf met argumenten voor het bewustzijnsveld na de informatiemaatschappij te hebben aanvaard als reëel vervangend grond voor de oude cultuur / cult'tuur? inmiddels gegroeid door het paternalisme (sinterklaas - oudste de wijste - eerste de beste - haantje de voorste - haaibaai e.d. typetjes / ego's).

Een waar genoegen om op te trekken met lieden als Wim en Roelof die mij alle gelegenheid geven  de missie met het koninklijk veld waar te nemen in de beweging die het verdient.

Kon ik niet vermoeden in 1985 toen ik - na 1981 Mexico, Teotihuacan - Noorwegen bezocht en met name de Gletsjer ervaring kon verbinden met de Kongs Vej door het Dovrefjell, een waar ruig natuurgebied waar de koning eens per zoveel tijd doorheentrok van oslo naar trondheim en vice versa.

Hier een aardige voettocht beschreven in het Nederlands ...

Teletransitie kan bevatten de beschrijving van de zoektocht geoffreerd vanuit de hoofdstedelijke stichting.
De wonderlijke belevenissen en ontdekkingen in het mensenleven ...
En de (ge)waarwording van een oprisping geuit aan Eckart J. Wintzen in 1991: "ik ben iemand van 1000 jaar" ...

Andere relaties voegden zich stuk voor stuk maar gestaag in wat je als OM wen telling kan zien ...

Telling slaat dan op het volgtijdelijke en dat wat uiteindelijk gevolgd kan worden ...
omdat het werd gepionierd , zeg maar ...

in telepathie dat zowel zend als ontvangststation of medium is ..

toyo S'ace