woensdag 10 augustus 2011

3/9 - teletransitie

na een diepe orientatie op de serie 9/9 "in de tijdgeest van de 21e eeuw"
kwam vannacht de titel en setting binnen voor het derde boek ...

dit had te maken met mijn openbare gesprek met de plaatselijke wethouder en het hoofd van de gemeentelijke communicatie te castricum ...

op de vraag wat mijn werk is, kon ik antwoorden met "teletransiteur".
dit overigens inclusief met de andere functies die ik mag pionieren wegens de omstandigheden die de wethouder beter zelf kan verwoorden met de hem aangeboden collega's.

ik vroeg nog of ik de transitie diende te duiden, echter dat was niet de vraag en wordt bekend verondersteld.
maar is het bekend bij de mensen in het volk, vroeg ik mij af ...
en hoe past het in de serie ...

het ant(i)woord kwam ras en onverbiddelijk : het wordt de inhoud van het derde boek waar ik de publicatiedatum als S'interklahaas verrassing laat aan het bedrijf LULU of een branchegenoot ..

Hier alvast een voorproefje ...

Transitie is de beweging die "de betrokkenen" ondergaan tijdens een cultuurveranderingsproces.

En dit proces werd aangevangen in mijn publieke werkverband in 1999 met een rapport van MA dat notie maakte van "de factor mens". En van mijn kant de notie dat dit ook mensen in de besturen en raden e.d. zijn zoals ikzelf werd gevraagd door de vereniging MHA waar de toenmalige AD ook lid van was.

En MHA is weer lid en werkende voor de CMHF , een heuse vakbond waar vaklui en specialisten zich verengd weten in (rugge)spraak die zoden aan de dijk zet - om het plastisch uit te drukken in het wrkgebied van het operationele en cyclus waterbedrijf met argumenten voor het bewustzijnsveld na de informatiemaatschappij te hebben aanvaard als reëel vervangend grond voor de oude cultuur / cult'tuur? inmiddels gegroeid door het paternalisme (sinterklaas - oudste de wijste - eerste de beste - haantje de voorste - haaibaai e.d. typetjes / ego's).

Een waar genoegen om op te trekken met lieden als Wim en Roelof die mij alle gelegenheid geven  de missie met het koninklijk veld waar te nemen in de beweging die het verdient.

Kon ik niet vermoeden in 1985 toen ik - na 1981 Mexico, Teotihuacan - Noorwegen bezocht en met name de Gletsjer ervaring kon verbinden met de Kongs Vej door het Dovrefjell, een waar ruig natuurgebied waar de koning eens per zoveel tijd doorheentrok van oslo naar trondheim en vice versa.

Hier een aardige voettocht beschreven in het Nederlands ...

Teletransitie kan bevatten de beschrijving van de zoektocht geoffreerd vanuit de hoofdstedelijke stichting.
De wonderlijke belevenissen en ontdekkingen in het mensenleven ...
En de (ge)waarwording van een oprisping geuit aan Eckart J. Wintzen in 1991: "ik ben iemand van 1000 jaar" ...

Andere relaties voegden zich stuk voor stuk maar gestaag in wat je als OM wen telling kan zien ...

Telling slaat dan op het volgtijdelijke en dat wat uiteindelijk gevolgd kan worden ...
omdat het werd gepionierd , zeg maar ...

in telepathie dat zowel zend als ontvangststation of medium is ..

toyo S'ace

Geen opmerkingen:

Een reactie posten