maandag 24 maart 2014

MenS prikkelt in de INteGRI tijd-zone

Tja .. het is al weer even terug om hier wat in te tikken

recente lokale verkiezingen geven actualiteiten inzake stemgedrag en aan verwante thema's


HIER een focus op de partij MenS (van LEO) en maatgevers in MenS


Vanuit de -hoek gaan we in op de pagina hier

met als stelling


Wat is integriteit,

welk denksysteem is nodig

en / &

hoe ziet er integere politiek in de praktijk eruit?We delen in van achter naar voren ... III II I   (countdown)  0

III
de toevoeging "in de praktijk"  is in de beoogde ijver hier te vroeg meegenomen.
eerst komt "hoe ziet integere politiek er uit"
daarna kunnen we ons orienteren op de praktijk .. 
ergo dit vordert saamspraak waar de oude koeien op stal blijven ...
immers geheel vanuit de wil om opnieuw aan te vangen met de menselijke node

nu het pleidooi .. na een nachtje slapen zie 0


II
hier is schrijver bevooroordeeld en hij beschouwt de eigen oprisping in winter 1999
deze werd geprikkeld door omstandigheden in die scharnier tijd .. zoals de NRC prijsvraag "is alles al gezegd" en wellicht Fukuyama's "einde van de geschiedenis"

Het denksysteem leverde de gedachte dat mensen tot plm. hun 50e hun uiterste best doen om dat systeem al lerend inhoud te geven dat in oudernis vruchten levert via de volgende generaties in het soortgelijke proces.
Een schoone gedachte ..
Een volgende gedachte leverde het idee dat je al vroeg echt meedoet met deze orientaties op wat je saam tot stand brengt in heelheid van de schepping. Hierbij hoef je helemaal niet dezelfde stemkracht te hebben als de meer ervaren deelnemer (met wie je in gesprek kan gaan voor jouw articulatie op ' hetzelfde wolkje')

Ras werd het tempel idee geboren als 5 fases van 20 punten tot 100 in het tempo van 7 jaren per fase .. 20 40 60 80 100 van initieel 15 t/m 49 (35 jaren als leeRRing)
Dit betreft dan de Landelijke Orientatie die 15 jarigen zich machtig worden zich ervoor te interesseren. En hat kan klassikaal dialogen inspireren en verhitten .. Wat boeiend is om de variante deelnemers vredig te dioen spreken uit hun 'wezen' .

Ergo hiermee is een systeem geboren dat tot voor nu niet voor mogelijk werd gehouden, immers de insrumenten zijn wijd en zijd verbreidt en .. zorg voor minder-vaardigen is welkom te genieten in bijv. de bibliotheek als saamplek.


I
integriteit is hetzelfde als INtelligentie hetgeen zich individueel en ook groepsgewijs opbouwd door openstelling voor het fenomeen 'LEVEN op AARDE' , een concept dat ik even leen van de mij dierbare LIES ENDEVELD.

een clip die dit doet oproepen werd gemaakt door Leonardo Bastiani die verschillende boeken samenstelde - vooral eerst vanuit zijn eigen ' opgedrongen' situatie. Dit is te begrijpen als de Serendipiteit oppakken zoals 'de Duvel iop zn Staart trappen' of ' van de Node een Deugd maken'.

een LEVENSreisje werd gemaakt door MYKEYen een meer KLASsikale benadering


nu het pleidooi .. na een nachtje slapen

zie 0
zie O