vrijdag 28 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ siliaum

))) SILIAUM (((

Daar waar de kalikey een soort van sleutel tot het Al is,
waar ik eenheid gewaar word, en goddelijkheid, en het zijn ...
waar alles verbinding is en verbonden wordt,
geeft de aùm klank  mij een specifieke opdracht, een taak.

Ik ben bezorger van het mooie waarmee ik mij verbind,
niet enkel vanuit het 'zijn' en het 'uitstralen',
maar ook vanuit een geboorte

Ik merk de ontwikkeling van een kristalheldere navelstreng,
\het lijkt doorschijnend, het kan ook water zijn,
en speelt en danst zijn mooie geuren, kleuren en muzieksymfonieën,
het danst en vlindert en voedt, en daalt neer, waar het zich vertakt en wortelt,
en schenkt en heelt en als een soort navelstreng met mezelf verbindt,
maar ook met de aarde, en wat op aarde leeft.

En als ik het even als een soort buitenstaander bekijk,
dan merk ik dat het de omgekeerde beweging van de siliohm is.
Het maakt dat alles eenheid vormt,
verweven en dynamisch,
een immer durende ritmische verlichtingsstroom,
schonend, en dansend vloeiend, kleurenzingend

MN
cycle the mantral wrap (press here)

BioVoid Mantra Travelin' ~ kamuTHY III

))) Kamuthy (((

Daar waar ik in een eerdere verkenningstocht tot een eenheidsziel kwam
Om vervolgens vanuit die ziel in contact te komen met een nog heldere eenheid,
waar ik eerst donker ontwaarde,
alsof ik een keuze hoorde te maken in contact vanuit donker of licht,
ben ik nu een totaal andere reis gewaar.

Ik leeg mij, en zet mijn chakra’ s open, en neem contact met mijn hartchakra,
en vanuit dat chakra, ga ik reflectie zoeken op zang,
een soort zoektocht naar een echo of een antwoord,
en ik vind een contactpunt een ietsje verborgen achter mijn hartchakra.
Van hieruit kom ik in contact met mijn eenheidsziel,
en ik word meegenomen in  een symfonie van mauekkleur,
klanken nooit gehoord, en kleuren nooit gezien,
alsof ieder klankleurcel kolibrievleugels heeft, heel snel bewegend,
en ik merk dat het geen vleugels zijn maar puur energie, vibraties,
en die verspreiden zich, en worden opgenomen in een groter geheel van vibraties.
Ik merk dat hetzelfde licht waar ik in een eerdere reis aan moest wennen,
nu vrijelijk bezit van me neemt.
De THY- klank begeleidt me door een open hoofd naar een punt hoog boven me,
maar toch verbonden met mezelf,
waardoor ik een eenheid van lichtende energie vorm,
een zieleklank, een goddelijke straling, glinsterend, kristalfijn,
met de schitter van diamant, en de energie vibreert,
steeds sterker, waardoor er eenheid is,
vanuit die energie, met het mijn ziel,
en vanuit mijn ziel met mijn ‘zijn’,
en alles versmelt, of gaat over in elkaar, ik ben dat licht en die energie,
en ik word een geweldige kracht gewaar in me,
met massa’s energie, en warmte en liefde heel puur,
en me verder overgevend aan dit verrijkend gevoel,
kom ik in een kern van turquoise stilte,
er is enkel nog het waarnemen en het ‘zijn’,
de eenheidscel (monade?).


MN

BioVoid Mantra Travelin' ~ kaMUthy II

))) Kamuthy (((

Ik probeer ohm, Biovoid, Kalikey, Kamuthy,
Ik merk een vredig gevoel op Biovoid.
Het lijkt of ik met de eerder uitgevoerde Ohm ~ Biovoid, ~ Kalikey shant,
mijn eigen ziel geschoond heb, doorheen zijn bestaan.
Het is alsof ik mijn ziel als eenheidsziel omarmd heb,
waaruit een heelheid geboren is, dat licht en straalt
Misschien ben ik daardoor zo'n vredig gevoel in me gewaar.

Ik probeer een Ohm, Kalikey, Kamuthy zangstonde
en bevind me in een spiraal, een soort van liftkoker, waarin ik draai en wend en keer.
Het maakt me wat ijl in mijn hoofd

Ik vertrek vanuit het zielpunt in mij, ik ontstijg mezelf,
en vanuit mijn eengeworden, zuivere ziel zing ik op Kamuthy,
alsof ik me tot iemand richt, en vraag om ontvangen te worden.
Ik stijg, puur vibratie ben ik nog,
en ga hoger en hoger, en breder, en dieper, en ruimer en ik verlang, heel intens.
Ik hoor een warme diepe klank,
en het lijkt alsof ik uitgestrekte handen zie,
er is een kier, waaruit ontzettend helder licht komt.
De lichtpixels veranderen in vogels, in vissen, in vlinders,
in tonen, in muziek, in geuren, in kleuren.
Ik kan mijn ongeduld niet bedwingen of is het hartstocht of aantrekking.
Als een magneet word ik naar binnen gezogen, met een zuigkracht niet te weerstaan.
En ik open mijn ogen, en alles is zwart
Hoe kan dat nu?
Even voel ik me heel erg verdrietig,
en vraag ik me af, of de Kamuthy waar ik zo naar verlangde donkere energie was ...
ik kan het niet geloven, want ik voelde vooral warmte en helderheid,
en die stem, die beelden, die kracht, neen, Kamuthy is puur energetisch en licht.
Hoe meer ik me richt hoe meer ik ontwaar,
hoe meer ik ontvang, alsof mijn ziel eerst nog moest wennen aan het helderste licht,
... wat is het er fijn vertoeven.
Eenmaal ik voldoende waarneem word ik omarmd en opgenomen en wil ik er blijven,
maar dan ‘denk’ ik aan het duister dat ik eerst gewaar werd,
en ik begrijp dat ik ontvang van waaruit ik me richt.

Ik ervaar de verwarring van het duister en het vinden van moed om het licht te ontvangen.
Het licht dat heel zuiver zacht en voedend licht is, heel helend, en  koesterend.
Ik merk dat door mezelf te vergeven, mezelf te gunnen,
vanuit de omarming van mijn eigen ziel,
dat ik dit zuiverste licht kan opnemen,
dat ik kan ontvangen worden,
dat ik me ontvangen weet,
dat ik ont-vangen ben …

Ik ben licht gewaar, helderder dan Sirius

MN

BioVoid Mantra Travelin' ~ KAmuthy I

))) KAmuthy (((

Ik zing de ohm klank,
vervolgens ga ik naar Kalikey, en dan Biovoid,
ik laat het op mij inwerken, want het reageert heel heftig.
Het lijk alsof ik me laag na laag ont~wikkel,
ik ontdoe mij van mijn aardse lichaam
Ik shant opnieuw op biovoid, in verschillende tonen,
alsof ik de juiste afstemming zoek, mijn eigen grondtoon
En plots vind ik hem, de hemel scheurt open,
neen, dat is geen goede omschrijving,
het is een vlies dat breekt, dat opengaat,
als een vliesje binnen een eiwand, of een baarmoedervlies? 
 Ik stroom mee op water? Of op mijn grondtoon.
Het gevoel is zo overweldigend dat het lijkt of ik pijn ervaar,
maar de pijn is die van de weerstand, alsof ik mij tegen wil houden,
maar ik kan me niet tegen houden en ik los, en ik word gewaar,
wat een fantastisch rijk en mooi gevoel.
Ik hoor een weerklank op mijn grondtoon, een echo.
Een echo die gelijk ook een lokroep is,
en de kracht wordt sterker, en heel erg overweldigend.
Ik ben ontdaan van mijn lichaam, en dus kan ik me enkel overgeven,
mee in de poel van licht en klank en kleur, en vibratie, puur vibratie.
De echo of antwoordklank wordt hoe langer hoe luider,
ik ben er bijna, merk ik
en plots word ik opgenomen in het groter geheel en ben ik die sound.
In de kern van het geluid is er stilte en vrede, en licht.
Daar waar ik met kalikey merkte dat ik voedsel, heling, straal en liefde was,
merk ik hier iets veel groters, een zieleklank,
en ik ga verder, dieper, hoger,
… dat geeft gelijk een enorm warm gevoel van binnen,
heel puur en zuiver en nog is de reis niet gedaan,
wat een zuiverheid. 
 Het is wennen heel sterk wennen
aan het allesoverheersende prikkelend zachte kleurende klankgevoel,
en ik drijf mee ~~~ ik bén ziel, en ontmoet andere, ziels~verwanten,
(nu snap ik dat woord),
Ik hunker en verlang en ik omarm de andere zielen in een heerlijke tedere knuffel.
Deze wordt beantwoord, wat een kracht gevoel, …
we vloeien in elkaar over,
we verworden een zielenzee met een immense lichtendgevende kracht,
heel verlichtend ook, we geven ons aan elkaar over.
We kunnen dit stralen, stralen is het woord niet,
we zijn een volledige massa,
en die massa kan reiken naar de planeten vanuit heelheid.
Zo wonderbaarlijk ...
donker wordt licht, en dor wordt groen, en droog wordt  lavend,
en honger wordt voedend, haat wordt liefde, en pijn wordt vreugde, armoede wordt rijkheid
Met  een zachte streel  lijkt alles te ontkleuren en te verworden tot hemelse zieleklank.
Ik merk dat er enkelen zijn die het heel moeilijk krijgen.
Alsof er nog wat moed nodig is in het durven loslaten.
En hoe meer zieletoon wordt,
hoe groter de ontvangst, hoe sterker ons licht, hoe overweldigender onze aanraking,
tot alles één in liefde wordt,
en er enkel een overweldigende verlichtend mooi, diep~rakende, vervoerende toon vibreert,
met de klank en kleur van ziel.

MN

woensdag 19 oktober 2011

10 rechten ?

"Kom je met een lijstje boodschappen dan bedien je die wensen zelf en wordt het boodschappenmandje gevuld en aan de kassa afgerekend mideels de bekende handelingen in samewerking met de kassier."

dat is de praktijk.
je kunt je op evaluatiemomenten afvragen of dit consumentengedrag ook past bij een thema als burgerschap of burgering (of burgerang?)  ..

neem eens een lijstje als deze en verdwaal even niet in de details; neem het oppervlakkig en vraag je af wat er aan voorafging of hoe  de toestand van je geest was voordat je je met de lijst ging bezig houden.
Hier in de oefening  de lijst.

DE 10 BASISRECHTEN VAN DE MENS:

• een mooie en schone omgeving
• goed en voldoende water
• basiskleding
• gevarieerd evenwichtig eten voor een gezond lichaam,
• goed huis om in te wonen
• basis gezondheidszorg
• communicatievoorzieningen
• primaire energievoorziening
• af te ronden opleiding en werk
• culturele en spirituele ondersteuning

Okee we hebben een beeld van de lijst ...
en vooral ook van de titel die het thema van de lijst duidt ..nl.
"DE 10 BASISRECHTEN VAN DE MENS:"

Nemen we het ieder voor zich klakkeloos aan als een invoergegeven voor onderlinge  afstemming of ... werkt het anders in de praktijk ...

Ja, het werkt wonderwel - antwoorden  worden elders voortgezet in een viering.

Nee, het werkt om de drommel niet - antwoorden daar kan de auteur wel iets mee ...
(naar het patroon van de appellant)

Stap 1 - ieder herinnert de afspraak vooraf, nl.:
"wat er aan voorafging of hoe  de toestand van je geest was "
Stap 2 - diverse antwoorden stimuleren nog meer uitkomsten
Stap 3 - laten we overgaan tot een interventie
Stap 4 - de Interventie dient zich aan met:
"het lichaam was schoon en geschoond en zet zich aan tot een verwerkingsslag"
Stap 5 - de verwerkingsslag vindt plaats tijdens het proces tot een uitkomst zich aandient
Stap 6 - de uitkomst dient zich aan
Stap 7 - de formulering van de uitkomst liet op zich wachten edoch de aanhouders houden het op
"het is een hele onderneming waar iedereen op reis wordt meegenomen behoudens de zwakken en zorgbehoevenden"

De buschauffeur : "is er nog iemand die mee gaat?"

De zaaleigenaar: "kom mensen de zaal uit, het is de hoogste tijd!"

De plichtsbewustgeworden deelnemer: "ik ga met de bus mee, jij ook?"

Affijn , u kent de pointe - waarom hier over spreken, het spreekt voor zich: we doen het samen met de schouders eronder en het goede gemoed erbij.

Spirituele ondersteuning is er vooral tijdens de beweging de is ingezet ...
Het lichaam werd op spanning gebracht ter opbrenging van een samenscholing met genoegen.


motto
waarom zit het woord echt in Recht ...
en het woord Licht in PLicht?

(Persoonlijk Lichtaambeeld)

zaterdag 15 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ kalikey

))) Kalikey (((
De Ka, klank zorgt voor de opening van mijn hartchakra
en het hart zijn in eenheid met mezelf, 
Mijn omgeving en de ruimte
De Li klank prikkelt mijn Sacraal Chakra,
en de Key stuwt me met een enorme kracht omhoog,
waardoor het even mijn adem beneemt.

Ik los en geniet van wat het me schenkt.
Is het een geboorte vraag ik me af?
Neen, merk ik nu, alles is licht, en speels, er is 1 ruimte,
en die ruimte ben ik.
Je kunt het vergelijken met de zee vermoed ik.
Elke druppel vormt en is de zee.
Zo is het ook, heel vrolijk en vredig.

Het geven staat gelijk aan ontvangen,
met een vibratie die trillend door je heen trekt,
en een zalig gevoel geeft.
Het is het goddelijke, het Al wat is, en wat ik ook zelf ben.
En vanuit dat Al is er een totaal contact.
Daar waar met de GammaYa klank het Al zicht-baar werd,
Zorgt de Kalikey dat ik naast het zichT
ook de beleving heb en waarneem.
Ik kan voeden en word gevoed,
ik kan helen en word geheeld,
ik kan stralen en word gestraald,
want ik ben voedsel, ik ben heling, ik ben straal...
Ik ben energie,
ik ben die heelheid, ik ben dat licht, ik ben die liefde...

Dat is een heel vreemde gewaarwording.
Alsof mijn heimwee die met mij op aarde gekomen is
zijn rustpunt gevonden heeft
.
Daar waarnaar ik op zoek was ligt niet buiten me,
ook niet in me,
maar in de verbinding,
in het groter geheel,
in de vibratie die ik zelf ben.
En vanuit die vibratie,
spiraliseer ik naar binnen en omarm het sacraal Chakra,
er is een intens spel tussen beiden,
de kalikey, en de selinoo, en ik stroom, en dein,
en ben.

MN

vrijdag 14 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ gammaya))) GammaYa (((

De opening van het zesde Chakra gebeurt bij de Y, 
De Gamma-klank verbindt vooral met het hart,
en vanuit het hart is er eenheid,
en gaan alle chakra's zich openen,
wat op zich een heel fijn gevoel geeft.

Met de aYa klank voel ik sterk impuls vanuit mijn voorhoofd,
ik open een soort zicht en in-zicht.
Zowel naar buiten als naar binnen.
Er is een totaliteit, dimensieloos, tijdloos, alomvattend,
geen materie,
maar pure energie, vibraties, als zachtstrelende briesjes.
Geur wordt kleur wordt klank, wordt oergevoel, warm en helder en één.
Een eenheid die ook een heelheid is.

Het is wonderbaarlijk
en ik merk dat er geen woorden zijn die het kunnen beschrijven,
omdat kleuren onnoemelijk mooi zijn,
maar eigenlijk zijn het geen kleuren zoals wij die vaak ervaren
want die kleuren zijn ook klanken en geuren
en zo is het met al wat rond ons is.
Vanuit dat wijdse, panorama zicht zich voedend in het gevoel van eenheid,
is er gevoel van rust, en schepping, en her-kenning.

Het lijkt een beetje op mijn synesthetische ervaringen
bij het beluisteren van muziek,
maar het is veel meer overstijgend,
en veel lichter, en veel meer eenheidsgevoel.

En gelijk merk ik hoe ik ook in mij
alles kan laten stromen in harmonie met dat rondom mij.

Het is een bijzondere ervaring, en gelijk ook herkenbaar. 
Ik heb me vaak verwonderd hoe het kwam dat ik,
als ik een innerlijk punt in mijn hoofd ging prikkelen
dat ik pijn kon reduceren,
evenals de verwondering van mijn synestetische ervaringen,
of lange termijn zichten,
of het ervaren van ingebedde informatie,
en van daaruit het intuïtief plannen en creëren.
Ik merk verfijning door hier bewust mee om te gaan,
en door alle chakra's op hetzelfde ogenblik open te zetten.

Ik merk vooral een bijzonder, deugddoend gevoel.woensdag 12 oktober 2011

HoloMind Perceiver en WOHLSAM

Wat is  de Holomind Perceiver?
Als metafoor kun je denken aan de supermarkt die je wekelijks bezoekt en waar je blindelings na 5 intensieve speurtochten al je benodigdheden kunt vinden voor de voor jou zelf aannemenlijke billijke prijzen en gewenste kwaliteiten.

Die  supermarkt bestaat echter niet uit artikelen, echter uit mensen die je direct vertrouwt op een merkwaardige wijze die je niet zo direct woorden kunt geven - en als je het jezelf toestaat blijkt het dieper te liggen dan op 't eerste gezicht zo opkwam - (leer de praktijk).
Soms is er ook een niew artikel - lees mens - en je weet direct of het kans maakt tot  je repertoire te gaan behoren dan wel inwisselbaar is voor "iets dat zijn houdbaarheidsdatum nabij is".

Het is vanzelf geen afschrijving van enig ander mens, maar meer een op natuurlijke halveringscyci gebaseerd generatiemechanisme van alle tijden, zeg maar - behoudens voor de enkele uitzonderingen die het woord ZON zo als venzelf met zich mee voeren en nog meer dragen.

Die Holomind Perceiver is het radarvermogen dat niet  vindbaar is binnen de mens noch de daarmee gepaardgaande 6 mentale sferen ... noch de lichaamsverspreide energetische transformatiecentra waar er twee meer logistiek bedoeld zijn ...

er is hier een schema dat nog wordt uitontwikkeld door de werkgroep ...


WOHLSAM is meer een feedback en vooral feedforward fenomeen dat parallel gaat aan Clare Graves voortschijdende schepping die eerst beslag kreeg in Spiral Dynamics echter  te gretig werd gelanceerd in de voorbarige wereld van ene Don Beck en zijn studentikosjere Cowan. Ik werd hier op gewezen door een schilderende troubadour die zeker een opvallende voorzijde schilderde voor zijn eerste boek, Tejo Moerings - toen Hellevoeter.

even oefenen ...

W orld
O rganiq
H ealing
L iaison
S ubmarines &
A vatars
M e-Andering


hmmm already diverting from the fixed image / jpg

zaterdag 8 oktober 2011

Op verzoek van Spiritueel Ondernemen aka Aanpakken

speciaal voor de heer Sradhanand Sital, GHRD, en wethouder Bladewsingh uit Den Haag ...
en mijn directie collega's Wim en Roelof (status 1 kwartaal 2001)
vermeld ik de gelegenheid - immers de journalistieke initiatieven zijn aan de mens zelf gegeven wegens de voorhanden laagdrempelige middelen - , nl. Arun Gandhi Tour en Hemelvaart 2009.
De initiatieven werden gegeven door Jupiter International, Verenigde Staten, en ILBS, West Duitsland, met name door Margareth Faith , Steve & Sandra Engelking, Tuningen.

Tijdens de huldiging van het Mahatma Gandhi monument op de grens van Transvaal sprak Cees tot het hooggeëerd publiek waaronder de "verse" ambassadeur (tot 2010), de wethouder en dhr. Arun Gandhi (2e links) over het belang van Water. Cees is vanaf 2001 integraal directeur in de hoofdstad Amsterdam op pionierende basis. Cees pioniert de factor mens binnen de drie watercycli. Hij benut hier nieuwe menselijke vaardigheden zoals de holomind perceiver binnen een van zijn hoedanigheden, nl. teletransiteur.

Stephen Engelking as Guardian on the Tipi where Arun Gandhi talkes with Children (Loenen NL, Hemelvaart 2009)
* een resultaat van het initiatief

de blogger

(bekend met Het Spel Kaarten van Gerard de Vries)

??? interconnecting the world of HoloMind Perceiving ...

vrijdag 7 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ siliohm

BioVoid Mantra Travelin' ~ selinoo

BioVoid Mantra Travelin' ~ alphaoen

BioVoid Mantra Travelin' ~ biovoid

BioVoid Mantra Travelin' ~ limimah

MN serie

In de MN serie worden een aantal mantra's gekoppeld aan de 9 daagse kweek - EN. kweak - beproefd door een Vlaams medium.

Achtereenvolgens


klik op de klank voor de auditie van de open mens voor een 9 daagse kweek.

meer link gegevens worden hier later doorgezet.

HIER een bericht van de Mantra Reader :

S'Ace,

voorafgaandelijk...

mijn hartedank

voor je meegeven van de drie-eenheid, en voor je geduld me de tijd te gunnen, dit ook te durven beleven.

De drie-eenheid houdt een vierde in zich, merk ik de energiekeuze waarmee we betreden en waar we de echo in zoeken.

Het leuke is dat we telkens nieuwe kansen krijgen, en eenmaal de weg gevonden, schenkt het een fantastisch mooi beleven.

De kamuthy is volgens mijn aanvoelen, een 9 de chakra  (die gelijk 9, 10 en 11 in zich houdt) waar biovoid 0 is, en ligt op 1/3 boven de kruinchakra

het vertrekt vanuit een contactpunt schuin achter het hartchakra (het punt waar mijn borsten samenkomen, dieper in me , mmm dat klinkt precies verwarrend, je zegt maar als je het snapt...)

De derde was ook alweer een heftig beleven, alsof elk orgaan in me contact zoekt met het universum... naar het beleven en omschrijven had ik het moeilijker omdat ik geen woorden vond voor de klankleurmuziek dingen..., ik merk wel dat ik een vreemde samenstelling gebruikt heb voor een kleur, en ik laat het er dan ook maar staan. Uiteindelijk is alles turqoize stilte...


Ik heb ook gemerkt, dat ik hier en daar een verwarring ondergaan heb, daar waar mijn denken het overgenomen heeft op mijn beleven, dat heb ik bij deze rechtgezet.

En verder dat de onvoorwaardelijke overgave een fantastisch mooi beleven schenkt...

Je mag ze verder meegeven aan de wereld.


Ik neem het nog eens mee naar mijn nacht...


lieve groet,

mieke

woensdag 5 oktober 2011

TRANSITIE

behandelde ik eerder teletransiteur, realiseer ik mij nog eens te kijken naar TRANSITEUR
gegeven dat we wel weten wat tele is, nl. van afstand "iets doen" zoals televisieopnames bekijken (via de TELEvisie)

een uitstapje op het bekende kanaal levert een aantal opties ...;
9 zelfs ! (mijn lotsgetal)

 1.  transitie
  tran` si - tie [-(t)sie] («Latijn) de -woord (vrouwelijk) transities overgang van het ene onderwerp op het andere of van de ene toon in de andere
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transitie
 2. transitie
  overgankelijk, intransitief, overdraagbaar
  Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/transitie
 3. Transitie
  In de 19e eeuw hadden we in West-Europa een hoog geboorte- en sterftecijfer. Vanaf het einde van de vorige eeuw daalde eerst het sterftecijfer en in deze eeuw ook het geboortecijfer. Deze beweging noemen we demografische transitie.
  Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materia
 4. Transitie
  Abstract: begrip m.b.t. het gebruik van minderheids- en meerderheidstalen. Transitie vindt plaats als de meerderheidstaal de norm is, maar wanneer er wordt toegestaan dat er aandacht is voor de minderheidstaal.
  Tekst: Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de meerderheidstaal op school wordt gesproken ...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
 5. transitie
  Aanduiding voor de overgang van een situatie van burgeroorlog of onderdrukking naar een rechtsstaat. Vooral in de jaren negentig belandde een groot aantal landen, in Oost- en Midden-Europa en in het Zuiden, in een politieke transitie. Een belangrijke kwestie is hoe rekenschap te geven van de schendi...
  Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1630
 6. transitie
  verandering in bouw of functie van iets
  Gevonden op http://zoeken.dokterdokter.nl/woord/transitie
 7. Transitie
  Let op: Spelling van 1858 transition, Fr., de overgang in eene rede, van de eene zaak tot de andere; ook de overgang in de muzijk, van den eenen toon tot den anderen
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608
 8. Transitie
  Een `transitie` is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Verleden: Een bekende transitie uit het verleden was de transitie van ste...
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transitie

 9. transitie
  1) Overgang
  Gevonden ophttp://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/tr

DE mogelijkheden gelezen te hebben acht ik 8 het meest van toepassing op de functie teletransiteur die ik geniet sinds ik hem inhoud geef (2001 bij stichting Waternet; vanaf 2002 met WA)

ik herhaal het nog eens hier:
Transitie Gevonden hier
Een `transitie` is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.
Verleden: Een bekende transitie uit het verleden was de transitie van steenkool naar aardgas als belangrijkste energiedrager. ... (zie site voor meer)


Wat is nu de transitie die ik mag initiëren met mijn collega's en de stagiaire?

Was de stichting een bedrijf dat zorg gaf aan rioleringen, oppervlaktewater, dijkbeheer en waterbeheer mocht het zich ook gaan bezighouden met het drinkwater. Dit gegeven de prestaties op het gebied van ontwikkelslagen en combinatievermogen.

Historisch gezien kan dit nooit voor elkaar geboxd worden door lieden die wel sociaal zijn echter de nodige intelligentie ontberen (naar eigen melding). Vandaar dat men hiertoe individuen aantrok van befaamde software bedrijven als BSO/Origin , later Philps Eindhoven en KLM, koninklijke luchtvaart mij. Ook trok men vaardige lieden aan die zich in debat met politiek talent kon handhaven met de bekende spreuk "Je Maintiendrai". De stichtingsvorm was al uniek door een waterbedrijf te koppelen aan de gemeente Amsterdam. Door daar ook hervormingstalent aan toe te voegen met een genie was een gouden greep van het koppel Faber/Kruize. Dit vond plaats in het eerste kwartaal 2001. De horizontale verhouding met een megatalent was geboren en werd stijlvol ingezegend met voorhanden kwalitatieve middelen waar de factor Mens toonbeeld was voor de voorbeeldfunctie.

Ga daar maar aanstaan ...

Ik diende dus wat afstand te scheppen met collega's op de werkvloer.
En wel zo dat niet ik dat zelf deed maar de leiding die graag haar strepen siert met illustraties van wat het wel niet vermag.
Zo geschiedde en een feit van wat teletransitie inhoud was en passant vertoond.
(Noemt men dit een koninklijke zo niet prinselijke exercitie met sterallures)

Passend was dan ook de horizontale beloning met de collega AD die beiden een stoeltje opklommen. Wim werd via de secretaris functie de nieuwe voorzitter van het DB, een onafhankelijke positie terwijl hij de AD zelf had ingeweekt.
De afstand diende mij, kun je hier wel zeggen.
Ik nam de tijd om de functie "integraal directeur i.o." over te seinen omdat dit toch ook een onderdeel was van het functioneringsgesprek dat nog moet plaatsvinden sedert december 2000. Ik meende zelfs dat het handig was om Maarten van Poelgeest hierover te consulteren. Hij was immers bekend met de Tegenspraak en met dat wat de democratie zo nodig heeft: Anarchisme: de bron van vernieuwing en en passant de vernieuwende mens met een Holomind Perceiver geactiveerd als "lichaamsonvreemd breinhara".

De transitie is wel degelijk iets anders dan slechts een cultuurveranderingsproces - stapje voor stapje en telkens weer van nul af aan ...

                                 HET IS EEN CULTUUROMWENTELING

Dit benodigde nodige contacten met de Amerikaanse bewustzijnsrevalidatie Ken Wilber en zijn Integral Institute. Oon IONS werd geconsulteerd. En toen kwam al ras de CMS - City Montessori Schol uit Lucknow, India op mijn spoor.

Maar daarvoor wellicht details in de  autobiografie - als ik er nog tijd voor krijg ;-)

De ware transitie kwam voor mij dan ook via (Geronimo &) de Cosmic History Chronicle in 7 delen tot mij via de zender Valum Votan en zijn opvolg-ster Red Queen. 
Ik kon mij gelukkig prijzen na de  aanmelding bij de Open University in 2001 bij o.a. Poorters in de 17e eeuw en gevaarlijke denkers als Spinoza, Descarte, Locke, Hobbes. Het ging alemaal vanzelf en de kosmos werkte voor de weg die zich opende voor mijn talenten.

Ergo is de transitie hetzelfde als de betekenissen die de 2012 beweging er aan geeft?
En dan nog is het niet 2011 of 2013 ?

Regeren is Vooruitzien ...
en
"dat is geen Na Tuur maar Voor Tuur"

adios Lounge