woensdag 16 november 2011

verschuiving machtsstructuur - lezing va Hulten

TU Delft organiseert lezing over Corruptie

interessant in dit verband van Jeugdig Kiessysteem
zie pagina op 28 minuten

"Macht basis kan verschuiven"

  • traditioneel oud vewrsus jong ; nu jong versus oud
dit vraagt om een reactie van de K'uil ...

(eens voorleggen aan de zienershier)

the K'uil


Pleased to meet You, fellow Traveller

We as a group of writers concluding into future steps
experience noo science which is a mnemonic to
breakthrough scientific steps harmonizing themselves at enormous speed.

We list some items a giving an idea for hangons and handover partners.
  • (re)installing the human race into the world of politics - say "poll-ethicks"
  • setting free techniques that clean the bodily vessel as "Harlemmer oil"
  • spicing the Ancient 13Moon calendar with }} kweak {{
  • feedbacking Earth Unity and Smartware Solutions as gifted by Keshe Foundation
  • ...
"We cannot change people and a human being changes all the time"

Our basecore is the BeneLux, winking the 3 states to overcome borders.
But then NooSphere is a mnemonic term guiding our race into another aeon.
We simply knowww ;-)

S'ace, public servant in hydrogenious tissue

') "uil" is the animal known as OWL, power animal of 4th moon out of 13

dinsdag 15 november 2011

dutch Moon 5 - daya 2

kalikey

dutch Moon 5 - daya 1

Biovoid,

zingneurie ik in koor.
Diep in me opent zich een heimelijke deur. 
Het glorie glorie halleluja van gisteren doordesemt mijn ziel
als een lentedag
en omspoelt me als voorspel op de nieuwe maanmaand.

Met de kracht van geboortewee beschildert ze me in regenboogpalet
en baadt me in een lied, een regenboog van klanken.

Haar omvederde ogen weerspiegelen een zee aan kennis
waar ik, moedwillig voleinder van het verborgen pad,
verrijkt van mag getuigen. 

Ik sla mijn zieleoog op
en neem alomvattend wijding waar.

Binnen, in mij , baant het zich een pad,
smeedt scheppingskracht een graal,
een klankschaal die het al weergalmt,
gereed zich met liefdeskweek te vullen.


Theo & Mieke


vrijdag 11 november 2011

logo de K'uil + uitnodiging


De K'uil is een schrijverscollectief dat de serie Kroniek 21e eeuw in 9 delen schrijft.
Het eerste boek werd 1e kwartaal 2011 geschreven.
Vervolgens werd binnen 2 maanden het levensverhaal van Tejo Moerings gevat in 2/9 met een ontluisterende blik naar wat democratie tot nu toe teweeg heeft gebracht. Tejo heeft het boek in eigen beheer ... tot moment van vrijgave.
Door een studiefase in te lassen met wat personele vernetwerking schoof de schrijverij wat op ...
echter parallel worden 3 4 5 6 7 8 ter hand genomen door een noosferisch connectie scheppend gezelschap (of toch geselschap:)

Hier een brief gecomponeerd naar lezing gezelschappen met interesse naar de nieuwe democratie:

Waarde Wereldburgers,

Wij nodigen u uit voor een gezamenlijke verkenning van ons democratische speelveld. Met andere woorden: hoe samen te lieven en te leven. Dit noemen wij Wisselwerk. In dat kader doen we bij deze een appèl op uw burgerzin. Dit vanuit onze bezorgdheid over de wijze waarop de huidige bestuurders de publieke zaak bestieren en het gebrek aan speelruimte dat ons als betrokken burgers gegund wordt onze stem te laten gelden.

Wie zijn wij dan wel, vraagt u?

We ervaren elkaar als schrijverscollectief de K’uil en hebben een begin gemaakt met een serie boekjes te definiëren rond een nieuw kiessysteem. Gezien onze ervaringen met het gangbare kiesstelsel - ”one man one vote” - vraagt de tijdgeest - er heerst nogal wat ontstemming en verontwaardiging - om een nieuwe koers: “Vanuit Ontstemming tot Herbestemming. En het nieuwe kiessysteem levert hiertoe het middel: Afstemming.

In deel 1/9 van deze serie, “Het Jeugdig Kiessysteem”, schetst Wi’lfred Bastiani de historische ontwikkeling tot het huidige stelsel en werkt Cees de Groot (S'ace voor engelstaligen) een toekomstige koers verder uit.

Wij bieden aan om via een serie lezingen en presentaties te peilen in hoeverre de tijd rijp is om dit kiessysteem toe te passen. We creëren we hiermee - in veranderkundig jargon gesproken - “Transition hubs”.


Iedere stemgerechtigde medelander bestemt vanuit een aantal te verdelen punten. Die komen terecht bij zijn keuze aan kandidaten. De kiezer neemt als het ware de functie van formateur op zich. Hij verdeelt en beheert en “dat hoort ook zo”, om de krokettenman van Wim Sonneveld te citeren.

Cees: Naar mijn idee hebben we tot nu toe niets anders gedaan dan een enkele leider aan te wijzen die ons persoonlijk 4 jaar verder draagt. En dit bevalt mij helemaal niet … In mijn omleving liever geen wijzende vinger, maar open handen naar de wereld. Wie ben ik zonder woord en weerwoord?

Helder is dat het ons ingepeperde “iedereen is gelijk” niet opgaat in de nieuwe methodiek: “dit is een organisch principe, en resoneert met de mens als planetair wezen”. De levende systematiek van dit “JeuKS” is dat het leert en vermaakt. Het biedt zowel inzicht als uitzicht.

Even wat cijferwerk als illustratie:

Het meespelen in monopolie met stratego rollen geschiedt vanaf 8 jaar ... lokaal.   Dit wordt aangegeven door -7 - de eerste 7 jaren van fysieke groei incl. enige samenleef ervaringen in schoolse opvang met leeftijdsgenoten. Met 8 jaar krijg je reeds een budget van 29 punten te verdelen onder minimaal 3 kandidaten voor de gemeenteraad. Dit modereert deze lieden tot het vertalen van hun bedoelingen in te begrijpen termen voor de jonge mensjes. De dynamiek zorgt ervoor dat je elke 7 jaar een fase opschuift. Hetgeen het donkergroen aangeeft ... Het lichtgroen vertegenwoordigt het interlokale of landelijke kiezen van vertegenwoordigers met dat specifieke talent.
Vanaf 50 wordt alles iets anders ...
met als motief dat de ouderen meer en meer een voorbeeld-functie krijgen voor de jongere generaties,
die hun toekomst beseffen, en zich bewust worden van mogelijkheden en de grenzen daaraan.
Ouderen hebben minder tijd voor zich en tonen wijsheid met verbindingskracht
(geen macht!).

Men kan altijd bij zijn stem behalve op de verkiezings-schrikkel-dag.
Ergo 5 keer je formatie wijzigen naar nieuw inzicht scherpt de bondscoach ..
alsmede de spelers die worden opgesteld.


Lijkt moeilijker dan het is. Het went snel, even oefenen én je kunt altijd bij je coalitie voor directe verandering. Je kunt zo partijpolitieke machtsspelletjes helpen beperken. Je verdeelt en beheert dus als kiezer.

Al met al zoeken we op korte termijn een gelegenheid om de mogelijkheden die dit systeem jullie als maatschappelijk bewuste organisatie biedt op een rijtje te zetten en in gezamenlijkheid wat concrete vervolgstappen te bedenken.

En om met een typisch vaderlandse vraag te besluiten: Wat kost dat?

Eigentijds antwoord: U neemt een van tevoren afgesproken aantal boekjes over het jeugdig kiessysteem van ons over en wij delen deze tijdens of na de lezing uit. In hoeverre u dit in de toegangsprijs wilt verdisconteren is uw keus.

Wilt u ons boeken?

Neem dan contact op met Wil'fred Leonardo Bastiani,
2410leonardo@gmail.com
tel. 06 54256605


een geschiedenis filmblik (Spinoza)

vrijdag 28 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ siliaum

))) SILIAUM (((

Daar waar de kalikey een soort van sleutel tot het Al is,
waar ik eenheid gewaar word, en goddelijkheid, en het zijn ...
waar alles verbinding is en verbonden wordt,
geeft de aùm klank  mij een specifieke opdracht, een taak.

Ik ben bezorger van het mooie waarmee ik mij verbind,
niet enkel vanuit het 'zijn' en het 'uitstralen',
maar ook vanuit een geboorte

Ik merk de ontwikkeling van een kristalheldere navelstreng,
\het lijkt doorschijnend, het kan ook water zijn,
en speelt en danst zijn mooie geuren, kleuren en muzieksymfonieën,
het danst en vlindert en voedt, en daalt neer, waar het zich vertakt en wortelt,
en schenkt en heelt en als een soort navelstreng met mezelf verbindt,
maar ook met de aarde, en wat op aarde leeft.

En als ik het even als een soort buitenstaander bekijk,
dan merk ik dat het de omgekeerde beweging van de siliohm is.
Het maakt dat alles eenheid vormt,
verweven en dynamisch,
een immer durende ritmische verlichtingsstroom,
schonend, en dansend vloeiend, kleurenzingend

MN
cycle the mantral wrap (press here)

BioVoid Mantra Travelin' ~ kamuTHY III

))) Kamuthy (((

Daar waar ik in een eerdere verkenningstocht tot een eenheidsziel kwam
Om vervolgens vanuit die ziel in contact te komen met een nog heldere eenheid,
waar ik eerst donker ontwaarde,
alsof ik een keuze hoorde te maken in contact vanuit donker of licht,
ben ik nu een totaal andere reis gewaar.

Ik leeg mij, en zet mijn chakra’ s open, en neem contact met mijn hartchakra,
en vanuit dat chakra, ga ik reflectie zoeken op zang,
een soort zoektocht naar een echo of een antwoord,
en ik vind een contactpunt een ietsje verborgen achter mijn hartchakra.
Van hieruit kom ik in contact met mijn eenheidsziel,
en ik word meegenomen in  een symfonie van mauekkleur,
klanken nooit gehoord, en kleuren nooit gezien,
alsof ieder klankleurcel kolibrievleugels heeft, heel snel bewegend,
en ik merk dat het geen vleugels zijn maar puur energie, vibraties,
en die verspreiden zich, en worden opgenomen in een groter geheel van vibraties.
Ik merk dat hetzelfde licht waar ik in een eerdere reis aan moest wennen,
nu vrijelijk bezit van me neemt.
De THY- klank begeleidt me door een open hoofd naar een punt hoog boven me,
maar toch verbonden met mezelf,
waardoor ik een eenheid van lichtende energie vorm,
een zieleklank, een goddelijke straling, glinsterend, kristalfijn,
met de schitter van diamant, en de energie vibreert,
steeds sterker, waardoor er eenheid is,
vanuit die energie, met het mijn ziel,
en vanuit mijn ziel met mijn ‘zijn’,
en alles versmelt, of gaat over in elkaar, ik ben dat licht en die energie,
en ik word een geweldige kracht gewaar in me,
met massa’s energie, en warmte en liefde heel puur,
en me verder overgevend aan dit verrijkend gevoel,
kom ik in een kern van turquoise stilte,
er is enkel nog het waarnemen en het ‘zijn’,
de eenheidscel (monade?).


MN

BioVoid Mantra Travelin' ~ kaMUthy II

))) Kamuthy (((

Ik probeer ohm, Biovoid, Kalikey, Kamuthy,
Ik merk een vredig gevoel op Biovoid.
Het lijkt of ik met de eerder uitgevoerde Ohm ~ Biovoid, ~ Kalikey shant,
mijn eigen ziel geschoond heb, doorheen zijn bestaan.
Het is alsof ik mijn ziel als eenheidsziel omarmd heb,
waaruit een heelheid geboren is, dat licht en straalt
Misschien ben ik daardoor zo'n vredig gevoel in me gewaar.

Ik probeer een Ohm, Kalikey, Kamuthy zangstonde
en bevind me in een spiraal, een soort van liftkoker, waarin ik draai en wend en keer.
Het maakt me wat ijl in mijn hoofd

Ik vertrek vanuit het zielpunt in mij, ik ontstijg mezelf,
en vanuit mijn eengeworden, zuivere ziel zing ik op Kamuthy,
alsof ik me tot iemand richt, en vraag om ontvangen te worden.
Ik stijg, puur vibratie ben ik nog,
en ga hoger en hoger, en breder, en dieper, en ruimer en ik verlang, heel intens.
Ik hoor een warme diepe klank,
en het lijkt alsof ik uitgestrekte handen zie,
er is een kier, waaruit ontzettend helder licht komt.
De lichtpixels veranderen in vogels, in vissen, in vlinders,
in tonen, in muziek, in geuren, in kleuren.
Ik kan mijn ongeduld niet bedwingen of is het hartstocht of aantrekking.
Als een magneet word ik naar binnen gezogen, met een zuigkracht niet te weerstaan.
En ik open mijn ogen, en alles is zwart
Hoe kan dat nu?
Even voel ik me heel erg verdrietig,
en vraag ik me af, of de Kamuthy waar ik zo naar verlangde donkere energie was ...
ik kan het niet geloven, want ik voelde vooral warmte en helderheid,
en die stem, die beelden, die kracht, neen, Kamuthy is puur energetisch en licht.
Hoe meer ik me richt hoe meer ik ontwaar,
hoe meer ik ontvang, alsof mijn ziel eerst nog moest wennen aan het helderste licht,
... wat is het er fijn vertoeven.
Eenmaal ik voldoende waarneem word ik omarmd en opgenomen en wil ik er blijven,
maar dan ‘denk’ ik aan het duister dat ik eerst gewaar werd,
en ik begrijp dat ik ontvang van waaruit ik me richt.

Ik ervaar de verwarring van het duister en het vinden van moed om het licht te ontvangen.
Het licht dat heel zuiver zacht en voedend licht is, heel helend, en  koesterend.
Ik merk dat door mezelf te vergeven, mezelf te gunnen,
vanuit de omarming van mijn eigen ziel,
dat ik dit zuiverste licht kan opnemen,
dat ik kan ontvangen worden,
dat ik me ontvangen weet,
dat ik ont-vangen ben …

Ik ben licht gewaar, helderder dan Sirius

MN

BioVoid Mantra Travelin' ~ KAmuthy I

))) KAmuthy (((

Ik zing de ohm klank,
vervolgens ga ik naar Kalikey, en dan Biovoid,
ik laat het op mij inwerken, want het reageert heel heftig.
Het lijk alsof ik me laag na laag ont~wikkel,
ik ontdoe mij van mijn aardse lichaam
Ik shant opnieuw op biovoid, in verschillende tonen,
alsof ik de juiste afstemming zoek, mijn eigen grondtoon
En plots vind ik hem, de hemel scheurt open,
neen, dat is geen goede omschrijving,
het is een vlies dat breekt, dat opengaat,
als een vliesje binnen een eiwand, of een baarmoedervlies? 
 Ik stroom mee op water? Of op mijn grondtoon.
Het gevoel is zo overweldigend dat het lijkt of ik pijn ervaar,
maar de pijn is die van de weerstand, alsof ik mij tegen wil houden,
maar ik kan me niet tegen houden en ik los, en ik word gewaar,
wat een fantastisch rijk en mooi gevoel.
Ik hoor een weerklank op mijn grondtoon, een echo.
Een echo die gelijk ook een lokroep is,
en de kracht wordt sterker, en heel erg overweldigend.
Ik ben ontdaan van mijn lichaam, en dus kan ik me enkel overgeven,
mee in de poel van licht en klank en kleur, en vibratie, puur vibratie.
De echo of antwoordklank wordt hoe langer hoe luider,
ik ben er bijna, merk ik
en plots word ik opgenomen in het groter geheel en ben ik die sound.
In de kern van het geluid is er stilte en vrede, en licht.
Daar waar ik met kalikey merkte dat ik voedsel, heling, straal en liefde was,
merk ik hier iets veel groters, een zieleklank,
en ik ga verder, dieper, hoger,
… dat geeft gelijk een enorm warm gevoel van binnen,
heel puur en zuiver en nog is de reis niet gedaan,
wat een zuiverheid. 
 Het is wennen heel sterk wennen
aan het allesoverheersende prikkelend zachte kleurende klankgevoel,
en ik drijf mee ~~~ ik bén ziel, en ontmoet andere, ziels~verwanten,
(nu snap ik dat woord),
Ik hunker en verlang en ik omarm de andere zielen in een heerlijke tedere knuffel.
Deze wordt beantwoord, wat een kracht gevoel, …
we vloeien in elkaar over,
we verworden een zielenzee met een immense lichtendgevende kracht,
heel verlichtend ook, we geven ons aan elkaar over.
We kunnen dit stralen, stralen is het woord niet,
we zijn een volledige massa,
en die massa kan reiken naar de planeten vanuit heelheid.
Zo wonderbaarlijk ...
donker wordt licht, en dor wordt groen, en droog wordt  lavend,
en honger wordt voedend, haat wordt liefde, en pijn wordt vreugde, armoede wordt rijkheid
Met  een zachte streel  lijkt alles te ontkleuren en te verworden tot hemelse zieleklank.
Ik merk dat er enkelen zijn die het heel moeilijk krijgen.
Alsof er nog wat moed nodig is in het durven loslaten.
En hoe meer zieletoon wordt,
hoe groter de ontvangst, hoe sterker ons licht, hoe overweldigender onze aanraking,
tot alles één in liefde wordt,
en er enkel een overweldigende verlichtend mooi, diep~rakende, vervoerende toon vibreert,
met de klank en kleur van ziel.

MN

woensdag 19 oktober 2011

10 rechten ?

"Kom je met een lijstje boodschappen dan bedien je die wensen zelf en wordt het boodschappenmandje gevuld en aan de kassa afgerekend mideels de bekende handelingen in samewerking met de kassier."

dat is de praktijk.
je kunt je op evaluatiemomenten afvragen of dit consumentengedrag ook past bij een thema als burgerschap of burgering (of burgerang?)  ..

neem eens een lijstje als deze en verdwaal even niet in de details; neem het oppervlakkig en vraag je af wat er aan voorafging of hoe  de toestand van je geest was voordat je je met de lijst ging bezig houden.
Hier in de oefening  de lijst.

DE 10 BASISRECHTEN VAN DE MENS:

• een mooie en schone omgeving
• goed en voldoende water
• basiskleding
• gevarieerd evenwichtig eten voor een gezond lichaam,
• goed huis om in te wonen
• basis gezondheidszorg
• communicatievoorzieningen
• primaire energievoorziening
• af te ronden opleiding en werk
• culturele en spirituele ondersteuning

Okee we hebben een beeld van de lijst ...
en vooral ook van de titel die het thema van de lijst duidt ..nl.
"DE 10 BASISRECHTEN VAN DE MENS:"

Nemen we het ieder voor zich klakkeloos aan als een invoergegeven voor onderlinge  afstemming of ... werkt het anders in de praktijk ...

Ja, het werkt wonderwel - antwoorden  worden elders voortgezet in een viering.

Nee, het werkt om de drommel niet - antwoorden daar kan de auteur wel iets mee ...
(naar het patroon van de appellant)

Stap 1 - ieder herinnert de afspraak vooraf, nl.:
"wat er aan voorafging of hoe  de toestand van je geest was "
Stap 2 - diverse antwoorden stimuleren nog meer uitkomsten
Stap 3 - laten we overgaan tot een interventie
Stap 4 - de Interventie dient zich aan met:
"het lichaam was schoon en geschoond en zet zich aan tot een verwerkingsslag"
Stap 5 - de verwerkingsslag vindt plaats tijdens het proces tot een uitkomst zich aandient
Stap 6 - de uitkomst dient zich aan
Stap 7 - de formulering van de uitkomst liet op zich wachten edoch de aanhouders houden het op
"het is een hele onderneming waar iedereen op reis wordt meegenomen behoudens de zwakken en zorgbehoevenden"

De buschauffeur : "is er nog iemand die mee gaat?"

De zaaleigenaar: "kom mensen de zaal uit, het is de hoogste tijd!"

De plichtsbewustgeworden deelnemer: "ik ga met de bus mee, jij ook?"

Affijn , u kent de pointe - waarom hier over spreken, het spreekt voor zich: we doen het samen met de schouders eronder en het goede gemoed erbij.

Spirituele ondersteuning is er vooral tijdens de beweging de is ingezet ...
Het lichaam werd op spanning gebracht ter opbrenging van een samenscholing met genoegen.


motto
waarom zit het woord echt in Recht ...
en het woord Licht in PLicht?

(Persoonlijk Lichtaambeeld)

zaterdag 15 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ kalikey

))) Kalikey (((
De Ka, klank zorgt voor de opening van mijn hartchakra
en het hart zijn in eenheid met mezelf, 
Mijn omgeving en de ruimte
De Li klank prikkelt mijn Sacraal Chakra,
en de Key stuwt me met een enorme kracht omhoog,
waardoor het even mijn adem beneemt.

Ik los en geniet van wat het me schenkt.
Is het een geboorte vraag ik me af?
Neen, merk ik nu, alles is licht, en speels, er is 1 ruimte,
en die ruimte ben ik.
Je kunt het vergelijken met de zee vermoed ik.
Elke druppel vormt en is de zee.
Zo is het ook, heel vrolijk en vredig.

Het geven staat gelijk aan ontvangen,
met een vibratie die trillend door je heen trekt,
en een zalig gevoel geeft.
Het is het goddelijke, het Al wat is, en wat ik ook zelf ben.
En vanuit dat Al is er een totaal contact.
Daar waar met de GammaYa klank het Al zicht-baar werd,
Zorgt de Kalikey dat ik naast het zichT
ook de beleving heb en waarneem.
Ik kan voeden en word gevoed,
ik kan helen en word geheeld,
ik kan stralen en word gestraald,
want ik ben voedsel, ik ben heling, ik ben straal...
Ik ben energie,
ik ben die heelheid, ik ben dat licht, ik ben die liefde...

Dat is een heel vreemde gewaarwording.
Alsof mijn heimwee die met mij op aarde gekomen is
zijn rustpunt gevonden heeft
.
Daar waarnaar ik op zoek was ligt niet buiten me,
ook niet in me,
maar in de verbinding,
in het groter geheel,
in de vibratie die ik zelf ben.
En vanuit die vibratie,
spiraliseer ik naar binnen en omarm het sacraal Chakra,
er is een intens spel tussen beiden,
de kalikey, en de selinoo, en ik stroom, en dein,
en ben.

MN

vrijdag 14 oktober 2011

BioVoid Mantra Travelin' ~ gammaya))) GammaYa (((

De opening van het zesde Chakra gebeurt bij de Y, 
De Gamma-klank verbindt vooral met het hart,
en vanuit het hart is er eenheid,
en gaan alle chakra's zich openen,
wat op zich een heel fijn gevoel geeft.

Met de aYa klank voel ik sterk impuls vanuit mijn voorhoofd,
ik open een soort zicht en in-zicht.
Zowel naar buiten als naar binnen.
Er is een totaliteit, dimensieloos, tijdloos, alomvattend,
geen materie,
maar pure energie, vibraties, als zachtstrelende briesjes.
Geur wordt kleur wordt klank, wordt oergevoel, warm en helder en één.
Een eenheid die ook een heelheid is.

Het is wonderbaarlijk
en ik merk dat er geen woorden zijn die het kunnen beschrijven,
omdat kleuren onnoemelijk mooi zijn,
maar eigenlijk zijn het geen kleuren zoals wij die vaak ervaren
want die kleuren zijn ook klanken en geuren
en zo is het met al wat rond ons is.
Vanuit dat wijdse, panorama zicht zich voedend in het gevoel van eenheid,
is er gevoel van rust, en schepping, en her-kenning.

Het lijkt een beetje op mijn synesthetische ervaringen
bij het beluisteren van muziek,
maar het is veel meer overstijgend,
en veel lichter, en veel meer eenheidsgevoel.

En gelijk merk ik hoe ik ook in mij
alles kan laten stromen in harmonie met dat rondom mij.

Het is een bijzondere ervaring, en gelijk ook herkenbaar. 
Ik heb me vaak verwonderd hoe het kwam dat ik,
als ik een innerlijk punt in mijn hoofd ging prikkelen
dat ik pijn kon reduceren,
evenals de verwondering van mijn synestetische ervaringen,
of lange termijn zichten,
of het ervaren van ingebedde informatie,
en van daaruit het intuïtief plannen en creëren.
Ik merk verfijning door hier bewust mee om te gaan,
en door alle chakra's op hetzelfde ogenblik open te zetten.

Ik merk vooral een bijzonder, deugddoend gevoel.