vrijdag 11 november 2011

logo de K'uil + uitnodiging


De K'uil is een schrijverscollectief dat de serie Kroniek 21e eeuw in 9 delen schrijft.
Het eerste boek werd 1e kwartaal 2011 geschreven.
Vervolgens werd binnen 2 maanden het levensverhaal van Tejo Moerings gevat in 2/9 met een ontluisterende blik naar wat democratie tot nu toe teweeg heeft gebracht. Tejo heeft het boek in eigen beheer ... tot moment van vrijgave.
Door een studiefase in te lassen met wat personele vernetwerking schoof de schrijverij wat op ...
echter parallel worden 3 4 5 6 7 8 ter hand genomen door een noosferisch connectie scheppend gezelschap (of toch geselschap:)

Hier een brief gecomponeerd naar lezing gezelschappen met interesse naar de nieuwe democratie:

Waarde Wereldburgers,

Wij nodigen u uit voor een gezamenlijke verkenning van ons democratische speelveld. Met andere woorden: hoe samen te lieven en te leven. Dit noemen wij Wisselwerk. In dat kader doen we bij deze een appèl op uw burgerzin. Dit vanuit onze bezorgdheid over de wijze waarop de huidige bestuurders de publieke zaak bestieren en het gebrek aan speelruimte dat ons als betrokken burgers gegund wordt onze stem te laten gelden.

Wie zijn wij dan wel, vraagt u?

We ervaren elkaar als schrijverscollectief de K’uil en hebben een begin gemaakt met een serie boekjes te definiëren rond een nieuw kiessysteem. Gezien onze ervaringen met het gangbare kiesstelsel - ”one man one vote” - vraagt de tijdgeest - er heerst nogal wat ontstemming en verontwaardiging - om een nieuwe koers: “Vanuit Ontstemming tot Herbestemming. En het nieuwe kiessysteem levert hiertoe het middel: Afstemming.

In deel 1/9 van deze serie, “Het Jeugdig Kiessysteem”, schetst Wi’lfred Bastiani de historische ontwikkeling tot het huidige stelsel en werkt Cees de Groot (S'ace voor engelstaligen) een toekomstige koers verder uit.

Wij bieden aan om via een serie lezingen en presentaties te peilen in hoeverre de tijd rijp is om dit kiessysteem toe te passen. We creëren we hiermee - in veranderkundig jargon gesproken - “Transition hubs”.


Iedere stemgerechtigde medelander bestemt vanuit een aantal te verdelen punten. Die komen terecht bij zijn keuze aan kandidaten. De kiezer neemt als het ware de functie van formateur op zich. Hij verdeelt en beheert en “dat hoort ook zo”, om de krokettenman van Wim Sonneveld te citeren.

Cees: Naar mijn idee hebben we tot nu toe niets anders gedaan dan een enkele leider aan te wijzen die ons persoonlijk 4 jaar verder draagt. En dit bevalt mij helemaal niet … In mijn omleving liever geen wijzende vinger, maar open handen naar de wereld. Wie ben ik zonder woord en weerwoord?

Helder is dat het ons ingepeperde “iedereen is gelijk” niet opgaat in de nieuwe methodiek: “dit is een organisch principe, en resoneert met de mens als planetair wezen”. De levende systematiek van dit “JeuKS” is dat het leert en vermaakt. Het biedt zowel inzicht als uitzicht.

Even wat cijferwerk als illustratie:

Het meespelen in monopolie met stratego rollen geschiedt vanaf 8 jaar ... lokaal.   Dit wordt aangegeven door -7 - de eerste 7 jaren van fysieke groei incl. enige samenleef ervaringen in schoolse opvang met leeftijdsgenoten. Met 8 jaar krijg je reeds een budget van 29 punten te verdelen onder minimaal 3 kandidaten voor de gemeenteraad. Dit modereert deze lieden tot het vertalen van hun bedoelingen in te begrijpen termen voor de jonge mensjes. De dynamiek zorgt ervoor dat je elke 7 jaar een fase opschuift. Hetgeen het donkergroen aangeeft ... Het lichtgroen vertegenwoordigt het interlokale of landelijke kiezen van vertegenwoordigers met dat specifieke talent.
Vanaf 50 wordt alles iets anders ...
met als motief dat de ouderen meer en meer een voorbeeld-functie krijgen voor de jongere generaties,
die hun toekomst beseffen, en zich bewust worden van mogelijkheden en de grenzen daaraan.
Ouderen hebben minder tijd voor zich en tonen wijsheid met verbindingskracht
(geen macht!).

Men kan altijd bij zijn stem behalve op de verkiezings-schrikkel-dag.
Ergo 5 keer je formatie wijzigen naar nieuw inzicht scherpt de bondscoach ..
alsmede de spelers die worden opgesteld.


Lijkt moeilijker dan het is. Het went snel, even oefenen én je kunt altijd bij je coalitie voor directe verandering. Je kunt zo partijpolitieke machtsspelletjes helpen beperken. Je verdeelt en beheert dus als kiezer.

Al met al zoeken we op korte termijn een gelegenheid om de mogelijkheden die dit systeem jullie als maatschappelijk bewuste organisatie biedt op een rijtje te zetten en in gezamenlijkheid wat concrete vervolgstappen te bedenken.

En om met een typisch vaderlandse vraag te besluiten: Wat kost dat?

Eigentijds antwoord: U neemt een van tevoren afgesproken aantal boekjes over het jeugdig kiessysteem van ons over en wij delen deze tijdens of na de lezing uit. In hoeverre u dit in de toegangsprijs wilt verdisconteren is uw keus.

Wilt u ons boeken?

Neem dan contact op met Wil'fred Leonardo Bastiani,
2410leonardo@gmail.com
tel. 06 54256605


een geschiedenis filmblik (Spinoza)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten