vrijdag 22 juli 2011

het 13e bericht in lijn met 13x20x9 als "grid"

het is alweer even terug dat uw recensent hier meededelingen kon doen ...

dit heeft alles te maken met fysieke acties die "voorrang verleend werd",
zoals bezoeken van Wilfred en Mieke aan het Bakkumse Strand.

Ware spirituele belevenissen waar de elementen op diverse wijzen werden getrotseerd ter opwekking van ... { wat de avonturier er zich van innerde }

De gastheer werd vervolgens tot dhr Tejo Moerings te Hellevoetsluis via Rockanje gebracht met een heus Belgisch gekenmerkt vehicel dat stipt om 13.00 zou arriveren op de geplande plek ware het niet dat een rotonde ons op een dubbele route tracteerde en 11 minuten vertraging.

Enkele weken later arriveerde het beloofde tweede exemplaar uit de serie van 9 / negen mij op het juist moment al zat het reeds een week in mijn postbus. Nu zou ik mij voor de tweede maal wijden aan het schrijven van mijn contra-writer - zo geheten omdat de co-writer reeds in 1/9 optrad - .

Een schier onmogelijke opdracht wordt naar mijn inzicht op volkomen harmonieuze en geweldige wijze opgevoerd middels 13 korte jeugdbelevenissen en een polemiek in 6 hoofdstukken van de "politiek vormgegeven wereld" , vanuit een oud "wanstaltig paradigma". Niet gek dat menigeen zich afvraagt hoe het anders kan zoals de Amerikaanse bewustzijnsfilosoof Ken Wilber die zich een Pandit noemt (zeker geen bandiet, hoewel de ban gebroken lijkt!). Aanbevolen wordt het dan ook om de nieuwe Ode eens ter hand te nemen en het functionele aspect van geld en wisselwerkingen zoals dynamiek van geld als verbindend instrument voor alle mensen te bestuderen in enkele artikelen zoals "de geest van geld".

Inmiddels krijgen de 3x3 boekjes in de con-trits hun consent met het fenomeen WOHLSAM.

in een mailbericht aan mijn schrijverscollectief ging dit als volgt:

voortkomende uit de informatica en soft'ware wereld vol middelwaar en hardewaar "ken ik mijn pappenheimers" ... ja?
 
ergo we kunnen perpetuum onderdeel uit laten maken van een trits C binnen een andere trits B die weer onderdeel is van een trits A
 
C is de trits boek 1-2-3/9
hetgeen 456/9 en 789/9 ook als trits bombardeert: impliciet!
 
B definieert 123 tot Perpetuum Bêta
die inclusief onderdeel is van Gamma en Delta!
resp. (in de voor-week) Katalysing Gamma en Galactic Delta
 
B is als 1heid weer onderdeel van de trits A:
Mon Key Alpha
Potential TritsBCD
Etheric Epsilon
 
Trits A krijg m.i. aansluiting op WOHLSAM (omkering MASLOW)
 
Mon Key Alpha is de adem en het ritme van de adem - het hart
 
Etheric Epsilon is de verbondenheid met alles wat er is ..
 
Potential TritsBCD "is" het systeem dat we beschrijven met 1-3/4-6/7-9 boeken
 
graag onderschrijving of verbeterende aandrage van dit bericht ...

 Alpha sluit m.i. aan op Ritmische Intelligentie - de basislaag in Wohlsam (1; chakraal 1)

Epsilon sluit aan op de Spirituele Intelligentie - de kruinlaag in Wohlsam (5; chakraal 7)

Galactic Delta vertegenwoordigt de Articulatie, de welbespraaktheid van de mens;
veelal gekenmerkt door slechts Mentale Intelligentie ... - de spraakwaterval van de media?
Echter het is de samenwerking van het alziende oog met de welbespraaktheid - het inzicht en het gesprek.

Katalysing Gamma is het centrum van ieders wezen, de authentieke bijdrage via vrije aanwending;
het is de spin in het web die weldoet en wel-doende bezig is met het geheel - het web.

Perpetuum Bêta werd mij aangedragen door Tejo en is inclusief aanwezig in de vorige twee "tritsen".

Tja, de 3 maal 3 boeken vertegenwoordigen in wezen deze 3 tritsen in 3 boekjes!

Tot hier even om die 9 zo te verstaan ...
Later meer over ALPHA en EPSILON (ofwel O-MEGA?)

S'ace