zaterdag 19 mei 2012

Onderlinge verbondenheid

Mensen met wie ik werk aan een ander fundament voor het democratisch afstemmen weten dat ik in december 2000 meedeed aan het symposium "treaty of Noordwijk aan Zee" . Twee dagen optrekken in de sfeer van "naar een economie waar iedereen telt" [telt: meetelt voor een ander?] en "small is beautiful" [filisofische inzichten van E.F. Schumacher die zich bewijzen op IJsland]

Daar werd op de tweede dag in een open space conference gelanceerd het begrip "generation binding".
Ergo het begrip Verbinding met het andere begrip Generaties als eeb vesef van tijd en een aardebol als ene planeet. Wat later koppelde ik het begrip Matrix aan die twee woorden. Na inzichten verkregen door de film "The Matrix" bekroop mij toch het gevoel dat de meest juiste snaar niet geraakt werd, vandaar "Generation Binding S'ilence" , met de stilte van het systeem dat werkt en dient waarvoor het is ontworpen zoals de Senseo die met gemak koffie kopjes vult met het gewenste spul / drinkbare goed.

Nu vermeng ik mij et weer wat andere geesten in andere kopjes , zoals met Leo Sonneveld die ik ken van een organisatieadviesburo dat mijn bedrijf als vaste klant heeft ontwikkeld.

Onderlinge verbondenheid: vormgeven aan Society 3.0. Dit doen we tijdens de Monday Meetup in Seats2Meet Utrecht. Daarna is er een borrel.

In deze bijeenkomst staat de volgende vraag centraal:

Hoe kunnen we bereiken dat het bewustzijn van onderlinge verbondenheid verder wordt vergroot ...

en wat zou jij willen doen?

We stellen deze vraag omdat onvoldoende bewustzijn van onderlinge verbondenheid in toenemende mate wordt gezien als dé oorzaak van de crises waar we mee worden geconfronteerd, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.
En wat is society 3.0 eigenlijk ook al weer?

Het werkt aan vernetwerking van menselijke talenten .. Lijkt mij valide en kansrijk er iets te doen met anderen, en vooral luisteren naast het gebruik maken van de stilte die valt als ikzelve kennelijk gevraagd wordt iets te berde te brengen.

Ik geef kort af op De T'rits:
  • Kweak
  • Wohlsam
  • JeuKS
even kort dan resp.:
  • ander ritme in het leven van alledag: denk aan andere week van 9 dagen en maan van 28; jaar van 13 manen
  • uit! Maslow als behoefte pyramide met als inspirator dr Toon Mans die ook als bijbaan burgemeester is van Castricum naast zijn academische functioneren: "ik heb daar geen behoefte aan" roept Toon en hij is meer mans dan menigeen waar ik toevoeg dat ik mij in 1998 meldde bij een rio-lerings bedrijf te Amsterdam dat uitstekend functioneert in het afvboeren van gedane behoeftes (wat let Toon zich daar te melden?). ERGO? we definieren Wohlsam , een ommekeer van die zogenaamde Maslow, want Abraham had et zelf wat anders bedoeld als dat het uitpakte (wie herkent dit fenomeen? Misschien een organisatieadviseur? Een bedenker van enige Missie?)
  •  JeuKS is hoe het allemaal begon in mijn eigen biotoopje rond winter 1991 schatte ik al bedacht ik later in herfst 1981 op vakantie in Mexico gerelateerd aan wat levenservaringen. JeuKS staat dan voor het alternatieve kiezen als afstemmethode voor alle mensen vanaf 8 jaar lokaal
of er weerklank is bij de bijeenkomende mensen leert de tijd en het achteraf onstane resonantieveld als informatieve samenvatting van wat er op het eerste gezicht zich ontwikkelde.

dit als een bekrachtiging of notie van nu op wat zich kan gaan aflopen in de energiecurve ...

;-)

ik stel mij voor dat woorden als tegenkomen en ontmoeten veranderen naar begroeten ...
"wij begroeten elkaar in Utrecht" ...

nb
overigens ECOnoME zie ik meer transiteren naar ECOME
in numerieke waarde is dat laatste 38 (2 x 19)