woensdag 19 oktober 2011

10 rechten ?

"Kom je met een lijstje boodschappen dan bedien je die wensen zelf en wordt het boodschappenmandje gevuld en aan de kassa afgerekend mideels de bekende handelingen in samewerking met de kassier."

dat is de praktijk.
je kunt je op evaluatiemomenten afvragen of dit consumentengedrag ook past bij een thema als burgerschap of burgering (of burgerang?)  ..

neem eens een lijstje als deze en verdwaal even niet in de details; neem het oppervlakkig en vraag je af wat er aan voorafging of hoe  de toestand van je geest was voordat je je met de lijst ging bezig houden.
Hier in de oefening  de lijst.

DE 10 BASISRECHTEN VAN DE MENS:

• een mooie en schone omgeving
• goed en voldoende water
• basiskleding
• gevarieerd evenwichtig eten voor een gezond lichaam,
• goed huis om in te wonen
• basis gezondheidszorg
• communicatievoorzieningen
• primaire energievoorziening
• af te ronden opleiding en werk
• culturele en spirituele ondersteuning

Okee we hebben een beeld van de lijst ...
en vooral ook van de titel die het thema van de lijst duidt ..nl.
"DE 10 BASISRECHTEN VAN DE MENS:"

Nemen we het ieder voor zich klakkeloos aan als een invoergegeven voor onderlinge  afstemming of ... werkt het anders in de praktijk ...

Ja, het werkt wonderwel - antwoorden  worden elders voortgezet in een viering.

Nee, het werkt om de drommel niet - antwoorden daar kan de auteur wel iets mee ...
(naar het patroon van de appellant)

Stap 1 - ieder herinnert de afspraak vooraf, nl.:
"wat er aan voorafging of hoe  de toestand van je geest was "
Stap 2 - diverse antwoorden stimuleren nog meer uitkomsten
Stap 3 - laten we overgaan tot een interventie
Stap 4 - de Interventie dient zich aan met:
"het lichaam was schoon en geschoond en zet zich aan tot een verwerkingsslag"
Stap 5 - de verwerkingsslag vindt plaats tijdens het proces tot een uitkomst zich aandient
Stap 6 - de uitkomst dient zich aan
Stap 7 - de formulering van de uitkomst liet op zich wachten edoch de aanhouders houden het op
"het is een hele onderneming waar iedereen op reis wordt meegenomen behoudens de zwakken en zorgbehoevenden"

De buschauffeur : "is er nog iemand die mee gaat?"

De zaaleigenaar: "kom mensen de zaal uit, het is de hoogste tijd!"

De plichtsbewustgeworden deelnemer: "ik ga met de bus mee, jij ook?"

Affijn , u kent de pointe - waarom hier over spreken, het spreekt voor zich: we doen het samen met de schouders eronder en het goede gemoed erbij.

Spirituele ondersteuning is er vooral tijdens de beweging de is ingezet ...
Het lichaam werd op spanning gebracht ter opbrenging van een samenscholing met genoegen.


motto
waarom zit het woord echt in Recht ...
en het woord Licht in PLicht?

(Persoonlijk Lichtaambeeld)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten